image bannerimage banner
Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị
Số ký hiệu văn bản Chỉ thị số 15-CT/TU
Ngày ban hành 26/05/2023
Ngày hiệu lực 26/05/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Lê Quốc Chỉnh
Tài liệu đính kèm Chi-thi-15.pdf
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT