image bannerimage banner
Tổng số: 186
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU 20/03/2023 Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền Quý II/2023
Lượt xem: 14
Tải về
Công văn số 631-CV/BTGTU 09/03/2023 Công văn số 631-CV/BTGTU ngày 09/3/2023 về việc đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 17
Tải về
Công văn số 630-CV/BTGTU 08/03/2023 Công văn số 630-CV/BTGTU ngày 08/3/2023 về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023
Lượt xem: 13
Tải về
Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU 10/03/2023 Tuyên truyền về Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Lượt xem: 36
Tải về
Công văn số 608-CV/BTGTU 20/02/2023 Công văn số 608-CV/BTGTU ngày 20/02/2023 về việc định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 3/2023
Lượt xem: 77
Tải về
Công văn số 607-CV/BTGTU 17/02/2023 Công văn số 607-CV/BTGTU ngày 17/02/2023 về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
Lượt xem: 67
Tải về
Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU 10/02/2023 Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU về Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943-2023)
Lượt xem: 75
Tải về
Công văn số 603-CV/BTGTU 13/02/2023 Công văn số 603-CV/BTGTU về triển khai kết luận Hội thảo quốc gia ''Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới'' (có đề cương gửi kèm)
Lượt xem: 55
Tải về
Công văn số 596-CV/BTGTU 08/02/2023 Công văn số 596-CV/BTGTU ngày 08/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc đẩy mạnh tuyên truyền và hưởng ứng Cuộc thi "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"
Lượt xem: 111
Tải về
Công văn số 599-CV/BTGTU 09/02/2023 Công văn số 599-CV/BTGTU ngày 09/2/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc tuyên truyền, khai thác, sử dụng các phóng sự phản ánh về tỉnh của Đài THVN
Lượt xem: 61
Tải về
12345678910...
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT