image bannerimage banner
Tổng số: 196
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Kế hoạch số 38-KH/BTGTU-SYT 22/02/2023 Kế hoạch số 38-KH/BTGTU-SYT ngày 22/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Y tế về việc phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Y tế năm 2023
Lượt xem: 173
Tải về
Kế hoạch số 37-KH/BTGTU-SKH&CN 22/02/2023 Kế hoạch số 37-KH/BTGTU-SKH&CN ngày 22/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
Lượt xem: 174
Tải về
Kế hoạch số 36-KH/BTGTU-STN&MT 22/02/2023 Kế hoạch số 36-KH/BTGTU-STN&MT ngày 22/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023
Lượt xem: 180
Tải về
Kế hoạch số 35-KH/BTGTU-SLĐTB&XH 22/02/2023 Kế hoạch số 35-KH/BTGTU-SLĐTB&XH ngày 22/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023
Lượt xem: 175
Tải về
Kế hoạch số 34-KH/BTGTU-SGD&ĐT 22/02/2023 Kế hoạch số 34-KH/BTGTU-SGD&ĐT ngày 22/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023
Lượt xem: 157
Tải về
Kế hoạch số 33-KH/BTGTU-SVHTTDL 22/02/2023 Kế hoạch số 33-KH/BTGTU-SVHTTDL ngày 22/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023
Lượt xem: 150
Tải về
Nghị quyết số 17-NQ/TU 06/06/2023 Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
Lượt xem: 596
Tải về
Hướng dẫn số 100-HD/BTGTU 11/05/2023 Hướng dẫn số 100-HD/BTGTU ngày 11/5/2023 tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
Lượt xem: 405
Tải về
Công văn số 651-CV/BTGTU 30/03/2023 Công văn số 651-CV/BTGTU ngày 30/3/2023 về tiếp tục đẩy mạnh tổ chức, tuyên truyền Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Lượt xem: 510
Tải về
Công văn số 640-CV/BTGTU 20/03/2023 Công văn số 640-CV/BTGTU ngày 20/3/2023 về việc định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 4/2023
Lượt xem: 507
Tải về
12345678910...
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT