image bannerimage banner
Tổng số: 190
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Nghị quyết số 17-NQ/TU 06/06/2023 Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
Lượt xem: 222
Tải về
Hướng dẫn số 100-HD/BTGTU 11/05/2023 Hướng dẫn số 100-HD/BTGTU ngày 11/5/2023 tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
Lượt xem: 182
Tải về
Công văn số 651-CV/BTGTU 30/03/2023 Công văn số 651-CV/BTGTU ngày 30/3/2023 về tiếp tục đẩy mạnh tổ chức, tuyên truyền Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Lượt xem: 278
Tải về
Công văn số 640-CV/BTGTU 20/03/2023 Công văn số 640-CV/BTGTU ngày 20/3/2023 về việc định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 4/2023
Lượt xem: 277
Tải về
Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU 20/03/2023 Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền Quý II/2023
Lượt xem: 341
Tải về
Công văn số 631-CV/BTGTU 09/03/2023 Công văn số 631-CV/BTGTU ngày 09/3/2023 về việc đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 330
Tải về
Công văn số 630-CV/BTGTU 08/03/2023 Công văn số 630-CV/BTGTU ngày 08/3/2023 về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023
Lượt xem: 278
Tải về
Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU 10/03/2023 Tuyên truyền về Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Lượt xem: 292
Tải về
Công văn số 608-CV/BTGTU 20/02/2023 Công văn số 608-CV/BTGTU ngày 20/02/2023 về việc định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 3/2023
Lượt xem: 305
Tải về
Công văn số 607-CV/BTGTU 17/02/2023 Công văn số 607-CV/BTGTU ngày 17/02/2023 về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
Lượt xem: 281
Tải về
12345678910...
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT