image bannerimage banner
Tổng số: 52
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư 23/06/2023 Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam
Lượt xem: 212
Tải về
Chỉ thị số 22-CT/TW 25/05/2023 Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Lượt xem: 323
Tải về
Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 25/05/2023 Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 138
Tải về
Quy định số 99-QĐ/TW 27/02/2023 Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
Lượt xem: 328
Tải về
Quyết định số 41/QĐ-TTg 30/01/2023 Quyết định số 41/QĐ-TTg về việc công nhận Bảo vật Quốc gia (đợt 11)
Lượt xem: 301
Tải về
Công văn số 5034-CV/VPTW 09/10/2022 Công văn số 5034-CV/VPTW ngày 09/10/2022 về việc gửi Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, ngày 09/10/2022
Lượt xem: 449
Tải về
Nghị quyết số 22-NQ/TW 30/08/2022 Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 444
Tải về
Kế hoạch số 10-KH/TW 23/08/2022 Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 23/8/2022 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Lượt xem: 468
Tải về
Kế hoạch số 08-KH/TW 23/08/2022 Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 23/8/2022 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 cảu Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
Lượt xem: 321
Tải về
Kế hoạch số 09-KH/TW 23/08/2022 Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 312
Tải về
123456
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT