image bannerimage banner
Tổng số: 49
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Quy định số 99-QĐ/TW 27/02/2023 Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
Lượt xem: 38
Tải về
Quyết định số 41/QĐ-TTg 30/01/2023 Quyết định số 41/QĐ-TTg về việc công nhận Bảo vật Quốc gia (đợt 11)
Lượt xem: 73
Tải về
Công văn số 5034-CV/VPTW 09/10/2022 Công văn số 5034-CV/VPTW ngày 09/10/2022 về việc gửi Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, ngày 09/10/2022
Lượt xem: 184
Tải về
Nghị quyết số 22-NQ/TW 30/08/2022 Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 227
Tải về
Kế hoạch số 10-KH/TW 23/08/2022 Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 23/8/2022 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Lượt xem: 146
Tải về
Kế hoạch số 08-KH/TW 23/08/2022 Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 23/8/2022 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 cảu Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
Lượt xem: 112
Tải về
Kế hoạch số 09-KH/TW 23/08/2022 Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 111
Tải về
Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 18/08/2022 Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Lượt xem: 97
Tải về
Chỉ thị số 16-CT/TW 10/08/2022 Số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 119
Tải về
Quy định số 65-QĐ/TW 28/04/2022 Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ
Lượt xem: 161
Tải về
12345
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT