image bannerimage banner
Tổng số: 51
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Kế hoạch số 68-KH/TU 14/10/2022 Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 14/10/2022 triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030
Lượt xem: 26
Tải về
Kế hoạch 68-KH/TU 14/10/2022 Kế hoạch 68-KH/TU của Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Chỉ thị 15, ngày 108/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030
Lượt xem: 29
Tải về
Công văn số 729-CV/TU 30/09/2022 Công văn số 729-CV/TU ngày 30/9/2022 về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 47
Tải về
Chương trình số 22-CTr/TU 15/09/2022 Chương trình số 22-CTr/TU ngày 15/9/2022 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 41
Tải về
Chương trình số 23-CTr/TU 15/09/2022 Chương trình số 23-CTr/TU ngày 15/9/2022 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Lượt xem: 41
Tải về
Chương trình số 21-Ctr/TU 15/09/2022 Chương trình số 21-Ctr/TU ngày 15/9/2022 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
Lượt xem: 42
Tải về
Chương trình hành động số 24-Ctr/TU 15/09/2022 Chương trình hành động số 24-Ctr/TU ngày 15/9/2022 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 44
Tải về
Thông tri số 08-TT/TU 15/09/2022 Thông tri số 08-TT/TU ngày 15/9/2022 về lãnh đạo đại hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 36
Tải về
Kế hoạch số 63-KH/TU 14/09/2022 Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 14/9/2022 về thực hiện Kết luận số 34-KL/TU, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
Lượt xem: 25
Tải về
Công văn số 719-CV/TU 16/08/2022 Công văn số 719-CV/TU ngày 16/8/2022 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy
Lượt xem: 33
Tải về
123456
image banner

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT