image bannerimage banner
Tổng số: 66
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Thông báo 817-TB/TU ngày 03/8/2023 03/08/2023 Thông báo 817-TB/TU ngày 03/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 277
Tải về
Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 02/8/2023 02/08/2023 Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 02/8/2023 về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Lượt xem: 625
Tải về
Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 24/7/2023 24/07/2023 Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 24/7/2023 về việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 299
Tải về
Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 03/7/2023 03/07/2023 Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 03/7/2023 thực hiện Thông báo kết luận số 25-TB/TW ngày 23/5/2023 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 281
Tải về
Thông tri số 09-TT/TU 15/06/2023 Thông tri số 09-TT/TU về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biẻu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029
Lượt xem: 406
Tải về
Chỉ thị số 15-CT/TU 26/05/2023 Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 337
Tải về
Kế hoạch số 94-KH/TU 16/02/2023 Kế hoạch số 94-KH/TU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
Lượt xem: 402
Tải về
Kế hoạch số 91-KH/TU 17/01/2023 Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 17/01/2023 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
Lượt xem: 428
Tải về
Kế hoạch số 90-KH/TU 16/01/2023 Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 16/01/2023 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Lượt xem: 381
Tải về
Chương trình Số 29-CTr/TU 12/01/2023 Chương trình Số 29-CTr/TU, ngày 12/01/2023 thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Lượt xem: 363
Tải về
1234567
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT