image bannerimage banner
Tổng số: 118
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 02/8/2023 02/08/2023 Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 02/8/2023 về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Lượt xem: 253
Tải về
Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 24/7/2023 24/07/2023 Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 24/7/2023 về việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 157
Tải về
Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư 23/06/2023 Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam
Lượt xem: 212
Tải về
Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 03/7/2023 03/07/2023 Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 03/7/2023 thực hiện Thông báo kết luận số 25-TB/TW ngày 23/5/2023 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 141
Tải về
Chỉ thị số 22-CT/TW 25/05/2023 Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Lượt xem: 323
Tải về
Kế hoạch số 96-KH/TU 16/06/2023 Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 16/6/2023 tổ chức sơ kết thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn (2019 - 2024) và các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024)
Lượt xem: 139
Tải về
Nghị quyết số 17-NQ/TU 06/06/2023 Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
Lượt xem: 222
Tải về
Kế hoạch số 94-KH/TU 16/02/2023 Kế hoạch số 94-KH/TU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
Lượt xem: 312
Tải về
Công văn số 608-CV/BTGTU 20/02/2023 Công văn số 608-CV/BTGTU ngày 20/02/2023 về việc định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 3/2023
Lượt xem: 305
Tải về
Kế hoạch số 91-KH/TU 17/01/2023 Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 17/01/2023 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
Lượt xem: 335
Tải về
12345678910...
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT