image bannerimage banner
Tổng số: 134
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Kế hoạch số 137-KH/TU 17/04/2024 Kế hoạch số 137-KH/TU học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 208
Tải về
Kế hoạch số 136-KH/TU 16/04/2024 Kế hoạch số 136-KH/TU về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 205
Tải về
Kế hoạch số 128-KH/TU 01/02/2024 Kế hoạch số 128-KH/TU về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024
Lượt xem: 180
Tải về
Hướng dẫn số 137-HD/BTGTU 16/04/2024 Hướng dẫn số 137-HD/BTGTU ngày 16/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 186
Tải về
Kế hoạch số 71-KH/BTGTU 05/04/2024 Kế hoạch số 71-KH/BTGTU ngày 05/4/205 của Ban Tuyên giáo về việc tự kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ năm 2024
Lượt xem: 113
Tải về
Kế hoạch số 437-KH/BTGTW 13/03/2024 Kế hoạch số 437-KH/BTGTW ngày 13/3/2024 xây dựng các phim tài liệu tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 124
Tải về
Kế hoạch số 132-KH/TU 13/03/2024 Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 13/3/2024 về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị "Về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
Lượt xem: 130
Tải về
Kế hoạch số 127-KH/TU 29/01/2024 Kế hoạch số 127-KH/TU về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
Lượt xem: 279
Tải về
Hướng dẫn số 121-HD/BTGTU 05/01/2024 Hướng dẫn số 121-HD/BTGTU ngày 05/1/2024 về công tác khoa giáo năm 2024
Lượt xem: 174
Tải về
Kế hoạch số 125-KH/TU 29/12/2023 Kế hoạch số 125-KH/TU triển khai công tác xây dựng Đảng 5 năm
Lượt xem: 274
Tải về
12345678910...
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT