image bannerimage banner
Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Chỉ thị 32/CT-TTg 25/12/2023 Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 25/12/2023 tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lượt xem: 206
Tải về
Chỉ thị số 28-CT/TW 25/12/2023 Chỉ thị số 28-CT/TW về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Lượt xem: 217
Tải về
Chỉ thị số 16-CT/TU 18/09/2023 Chỉ thị số 16-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 220
Tải về
Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 25/05/2023 Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 416
Tải về
Chỉ thị số 15-CT/TU 26/05/2023 Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 532
Tải về
Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 08/12/2022 Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Quý Mão 2023
Lượt xem: 398
Tải về
Chỉ thị số 16-CT/TW 10/08/2022 Số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 361
Tải về
Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 26/08/2022 Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.
Lượt xem: 254
Tải về
Chỉ thị số 09-CT/TU 19/04/2022 Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 19/4/2022 cảu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Lượt xem: 320
Tải về
Chỉ thị số 08-CT/TU 14/02/2022 Chỉ thị số 08-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 280
Tải về
12345
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT