image bannerimage banner
Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Thông tri số 09-TT/TU 15/06/2023 Thông tri số 09-TT/TU về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biẻu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029
Lượt xem: 563
Tải về
Thông tri số 08-TT/TU 15/09/2022 Thông tri số 08-TT/TU ngày 15/9/2022 về lãnh đạo đại hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 337
Tải về
Thông tri số 05-TT/TU 15/02/2022 Thông tri số 05-TT/TU về việc tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân"
Lượt xem: 253
Tải về
Thông tri số 04-TT/TU 08/09/2021 Thông tri số 04-TT/TU vê lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 297
Tải về
Thông tri số 03 23/06/2021 Thông tri số 03 về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 291
Tải về
07-TT/TU 27/09/2016 Thông tri số 07-TT/TU của Tỉnh ủy Nam Định về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trường Chinh
Lượt xem: 508
Tải về
Số 09 - TT/TU 21/10/2011 THÔNG TRI về việc thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Lượt xem: 527
Tải về
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT