image bannerimage banner
Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Chương trình Số 29-CTr/TU 12/01/2023 Chương trình Số 29-CTr/TU, ngày 12/01/2023 thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Lượt xem: 404
Tải về
Chương trình số 22-CTr/TU 15/09/2022 Chương trình số 22-CTr/TU ngày 15/9/2022 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 271
Tải về
Chương trình số 23-CTr/TU 15/09/2022 Chương trình số 23-CTr/TU ngày 15/9/2022 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Lượt xem: 225
Tải về
Chương trình số 21-Ctr/TU 15/09/2022 Chương trình số 21-Ctr/TU ngày 15/9/2022 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
Lượt xem: 233
Tải về
Chương trình hành động số 24-Ctr/TU 15/09/2022 Chương trình hành động số 24-Ctr/TU ngày 15/9/2022 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 268
Tải về
Số 469/UBND-VP7 26/08/2022 Số 469/UBND-VP7 ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Lượt xem: 262
Tải về
Số 460/HĐPHPBGDPL 04/05/2022 Số 460/HĐPHPBGDPL, ngày 04/5/2022 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu Nhà nước thu hồi đất
Lượt xem: 1323
Tải về
Chương trình số 19-CTr/TU 28/04/2022 Chương trình số 19-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 323
Tải về
Chương trình số 18-CTr/TU 28/04/2022 Chương trình số 18-CTr/TU ngày 22/4/2022 về trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
Lượt xem: 293
Tải về
Công điện số 08/CĐ-UBND 21/03/2022 Công điện số 08/CĐ-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
Lượt xem: 246
Tải về
123
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT