image bannerimage banner
Tổng số: 247
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Chỉ thị số 16-CT/TU 18/09/2023 Chỉ thị số 16-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 10
Tải về
Thông báo 817-TB/TU ngày 03/8/2023 03/08/2023 Thông báo 817-TB/TU ngày 03/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 129
Tải về
Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 02/8/2023 02/08/2023 Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 02/8/2023 về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Lượt xem: 253
Tải về
Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 24/7/2023 24/07/2023 Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 24/7/2023 về việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 157
Tải về
Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư 23/06/2023 Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam
Lượt xem: 213
Tải về
Quyết định số 2523-QĐ/BTGTW ngày 07/7/2023 07/07/2023 Quyết định số 2523-QĐ/BTGTW ngày 07/7/2023 về việc ban hành Thể lệ các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn)
Lượt xem: 233
Tải về
Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 03/7/2023 03/07/2023 Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 03/7/2023 thực hiện Thông báo kết luận số 25-TB/TW ngày 23/5/2023 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 141
Tải về
Chỉ thị số 22-CT/TW 25/05/2023 Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Lượt xem: 323
Tải về
Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 25/05/2023 Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 138
Tải về
Kế hoạch số 96-KH/TU 16/06/2023 Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 16/6/2023 tổ chức sơ kết thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn (2019 - 2024) và các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024)
Lượt xem: 139
Tải về
12345678910...
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT