image bannerimage banner
Tổng số: 96
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU 14/11/2022 Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU về việc tuyên truyền 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc
Lượt xem: 18
Tải về
Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU 10/11/2022 Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU về tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023)
Lượt xem: 16
Tải về
Hướng dẫn số 73-HD/BTGTU 17/10/2022 Hướng dẫn số 73-HD/BTGTU ngày 17/10/2022 tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
Lượt xem: 36
Tải về
Hướng dẫn số 70-HD/BTGTU 26/09/2022 Hướng dẫn số 70-HD/BTGTU tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902-2022)
Lượt xem: 36
Tải về
Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND 08/08/2022 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 83
Tải về
Kế hoạch 83-KH/UBND 24/06/2022 Kế hoạch 83-KH/UBND của UBND tỉnh về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
Lượt xem: 75
Tải về
Kể hoạch số 46/KH-BCĐ 15/06/2022 Kể hoạch số 46/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá về triển khai Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Nam Định giai đoạn 2021- 2026
Lượt xem: 90
Tải về
Kế hoạch số 68-KH/BTGTU 20/05/2022 Kế hoạch số 68-KH/BTGTU, ngày 20/5/2022 về tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022
Lượt xem: 74
Tải về
Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU 23/03/2022 Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU ngày 23/3/2022 Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Lượt xem: 227
Tải về
Kế hoạch 762-KH/HVCTQG 25/02/2022 Kế hoạch 762-KH/HVCTQG về tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022
Lượt xem: 127
Tải về
12345678910
image banner

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT