Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 170
  • Trong tuần: 4,756
  • Tất cả: 738,586
Bộ Y tế ban hành chỉ thị số 1139/CT-BYT về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 1139/CT-BYT về tăng cường công phòng, chống HIV/AIDS, Phòng Khoa giáo – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin được trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản của Chỉ thị này, cụ thể như sau:


Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 1139/CT-BYT nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, hướng tới mục tiêu kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì chỉ đạo tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Đẩy mạnh các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, đặc biệt là phân phát bơm kim tiêm và bao cao su cho các nhóm nguy cơ cao; tiếp tục duy trì và tích cực mở rộng điều trị nghiện các chất dạng thuộc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; đẩy mạnh truyền thông, chống kỳ thì và phân biệt đối xử với người nhiễm  HIV/AIDS; tăng cường phối hợp liên ngành và huy động xã hội tham gia vào công tác phòng, chống HIV/AIDS.

2. Đẩy mạnh giám sát và phát hiện HIV chủ động. Đa dạng hóa các hình thức tư vấn xét nghiệm sàng lọc HIV như xét nghiệm tại cơ sở y tế, tại cộng đồng, tại gia đình và tự xét nghiệm HIV; triển khai xét nghiệm HIV chủ động tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, đặc biệt là ở các cụm dân cư có nhiều người đã phát hiện nhiễm HIV; mở các phòng xét nghiệm được phép khẳng định HIV dương tính tại tuyến huyện ở khu vực vùng sâu, vùng xa để phát hiện sớm các trường hợp nhiễm HIV trên địa bàn.

3. Khẩn trương mở rộng điều trị thuốc kháng HIV ( ARV) cho tất cả người nhiễm HIV ngay khi được phát hiện; mở rộng cấp phát thuốc tại tuyến xã và cấp phát thuốc nhiều tháng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; kiện toàn các cơ sở điều trị và các điều kiện cần thiết để bắt đầu thanh toán thuốc ARV cho điều trị HIV/AIDS qua Quỹ bảo hiểm y tế từ năm 2019.

4. Tăng cường đầu tư từ ngân sách địa phương cho công tác phòng, chống HIV/AIDS theo đề án đảm bảo tài chính đã được phê duyệt; báo cáo cấp có thẩm quyền để bố trí đủ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nhiễm HIV, đảm bảo 100% bệnh nhân HIV có thẻ BHYT, thực hiện hỗ trợ đồng chi trả khám chữa bệnh BHYT và các hỗ trợ khác theo quyết định số 2188/ QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ; quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí viện trợ quốc tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.

5. Duy trì và tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên môn về phòng, chống HIV/AIDS trong quá trình thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh/ thành phố, đặc biệt là cán bộ chuyên môn về tư vấn xét nghiệm HIV, điều trị nghiện  các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và chăm sóc, điều trị HIV/AIDS.

Để đảm bảo thực hiện Chỉ thị số 1139/CT-BYT, Bộ Y tế giao Cục Phòng, chống HIV/AIDS làm đầu mối chủ trì hướng dẫn các địa phương triển khai Chỉ thị này; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế. Các Vụ, Cục, Tổng cục, thanh tra, Văn phòng Bộ và đơn vị trực thuộc Bộ Y tế phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Xuân Chung – Phòng Khoa giáo – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyBản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT