Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 301
  • Trong tuần: 4,887
  • Tất cả: 738,717
Một số Nghị quyết kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVIII

Trong các ngày 08/7/2019 đến 10/7/2019, kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Ban Biên tập bản tin TTNB trích đăng một số nội dung cơ bản của Nghị quyết đã được kỳ họp thông qua.


NGHỊ QUYẾT 16 : Quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Nam Định :  

1. Mức hỗ trợ

a) Tiền ăn:

- Tiền ăn hàng tháng: 0,56 mức lương cơ sở/người.

- Ngoài tiêu chuẩn ăn ngày thường do ngân sách Nhà nước hỗ trợ và học viên đóng góp hàng tháng (tiêu chuẩn ăn ngày thường được xác định là 0,8 mức lương cơ sở/người/tháng), học viên được ngân sách Nhà nước hỗ trợ thêm tiền ăn trong các trường hợp sau:  

+ Ngày lễ, Tết dương lịch: hỗ trợ thêm 02 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường;

+ Các ngày tết Nguyên đán: hỗ trợ thêm 04 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường;

+ Chế độ ăn đối với học viên bị ốm do Giám đốc cơ sở cai nghiện quyết định theo chỉ định của cán bộ y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường.  

b) Tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân (chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh đối với học viên nữ): 0,63 mức lương cơ sở/người/năm.

2. Mức đóng góp  

a) Chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ; điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường:

- Chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ (bao gồm cả xét nghiệm HIV/AIDS): Mức chi theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do cấp có thẩm quyền quyết định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thực hiện dịch vụ;

- Chi điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường tại cơ sở cai nghiện ma túy không ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Theo chi phí thực tế phát sinh và hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp. Cơ sở cai nghiện ma túy lập dự toán phù hợp với tình hình thực tế hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Tiền ăn hàng tháng: 0,24 mức lương cơ sở/người.

c) Tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân (chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh đối với học viên nữ): 0,27 mức lương cơ sở/người/năm.

d) Tiền hoạt động văn nghệ, thể thao: 70.000 đồng/người/năm.

e) Tiền điện, nước, vệ sinh: 80.000 đồng/người/tháng.

3.  Đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% các khoản đóng góp quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này

a) Người thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

b) Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.  

c) Người chưa thành niên.

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS.

e) Đối tượng bảo trợ xã hội

NGHỊ QUYẾT  17: Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định

1. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi: 

a) Người cao tuổi ở tuổi 70, 75: Quà tặng gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 100.000 đồng tiền mặt;

b) Người cao tuổi ở tuổi 80, 85: Quà tặng gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt;

c) Người cao tuổi ở tuổi 95: Quà tặng gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 550.000 đồng tiền mặt;

d) Người cao tuổi trên 100 tuổi: Quà tặng gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 750.000 đồng tiền mặt.  

2. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 90 tuổi và 100 tuổi áp dụng theo mức tối thiểu quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính.

NGHỊ QUYẾT 18: Thông qua bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

1. Bổ sung quy hoạch phát triển nhà ở xã hội tại huyện Trực Ninh giai đoạn 2017-2020 trong Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Quy mô dân số tăng thêm: khoảng 1.200 người.

- Diện tích nhà ở xã hội tăng thêm: khoảng 26.000 m2 sàn xây dựng.

- Nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội tăng thêm: khoảng 200 tỷ đồng.

- Diện tích đất ở tăng thêm: khoảng 3,0 ha.

2. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030./.Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT