Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 266
  • Trong tuần: 4,852
  • Tất cả: 738,682
Một số Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 31/8/2020, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ mười lăm (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) để xem xét và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh để kịp thời đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, kỳ họp đã thông qua một số nghị quyết quan trọng như sau:

* Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020

Theo đó, HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020, cụ thể như sau:

   Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Kế hoạch vốn đã phân bổ

Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)

Kế hoạch vốn sau điều chỉnh

1

Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP)

5.060,25

-864,25

4.196

2

Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định (dự án VILG)

8.363,25

-7.863,25

500

3

Dự án sử dụng vốn dư dự án Nâng cấp hạ tầng thủy lợi huyện Hải Hậu

 

+15.404

15.404

 

Tổng cộng

13.423,5

 

20.100

 

* Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định   

  Theo đó, HĐND tỉnh chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định gồm 02 công trình, dự án, tổng diện tích 0,50 ha, gồm: 0,50 ha đất trồng lúa.

Phê duyệt bổ sung danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định gồm 07 công trình, dự án, tổng diện tích 12,11 ha, gồm: 12,03 ha đất nông nghiệp (trong đó có 11,97 ha đất trồng lúa); 0,08 ha đất phi nông nghiệp.

* Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực

Theo đó, HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực với nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư

Hình thành khu dân cư văn minh hiện đại góp phần điều chỉnh dân cư, tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân; tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và kinh phí đầu tư các công trình hạ tầng của huyện và của xã.

2. Phạm vi và quy mô đầu tư

Đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung với diện tích khoảng 2,0 ha. Gồm các hạng mục:

- San nền toàn bộ khu dân cư tập trung, độ dốc đảm bảo thoát nước tự chảy.

- Hệ thống giao thông được thiết kế với cao độ thiết kế phù hợp với quy hoạch và thực tế khu vực. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0 cm.

- Vỉa hè, bó vỉa, đan rãnh, khuôn viên cây xanh, hệ thống đảm bảo giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, cứu hỏa, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện, tường chắn,... được thiết kế đồng bộ.

- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối Tỉnh lộ 485B (đường Vàng) với đường Trắng (Tỉnh lộ 487B) chiều dài khoảng 315,0 m theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng; Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt dày 7,0 cm.

3. Dự án nhóm: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 27,99 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022.

* Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc chấp thuận chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định (trên cơ sở điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa quy mô 700 giường tỉnh Nam Định cũ) 

Theo đó, HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định (trên cơ sở điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa quy mô 700 giường tỉnh Nam Định cũ) với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

2. Mục tiêu: Nhằm tạo lập cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ y tế hoàn chỉnh, hiện đại và chất lượng cao; tạo điều kiện thuận lợi cho Bệnh viện đa khoa tỉnh hiện hữu chuyển sang hoạt động, phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân tỉnh Nam Định và vùng lân cận, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

3. Quy mô đầu tư: Quy mô 700 giường bệnh với các khoa, phòng phù hợp với bệnh viện đa khoa cấp tỉnh.

4. Tổng mức đầu tư: 1.467.322.774.000,0 đồng.

Trong đó:

- Phần giá trị đã phê duyệt quyết toán là 271.227.000.000,0 đồng;

- Phần giá trị thực hiện các hạng mục còn lại là 1.196.095.774.000,0 đồng.

5. Nguồn vốn:

- Ngân sách Trung ương: 261.995.390.000,0 đồng.

- Phần còn lại: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Thời gian thực hiện: Hoàn thành năm 2025.

* Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý, huyện Hải Hậu

Theo đó, HĐND tỉnh chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý, huyện Hải Hậu với nội dung như sau:

1. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2022.

2. Các nội dung còn lại: Thực hiện theo văn bản số 150/HĐND-TT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý, huyện Hải Hậu./.

 


Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT