Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1,095
  • Trong tuần: 8,288
  • Tất cả: 1,165,513
Hội nghị cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

  Chiều ngày 07/4/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thu Hằng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Phạm Văn Hà - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan. Dự Hội nghị có 22 đồng chí cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.  

    Năm 2021, việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban đã được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Tập thể Lãnh đạo Ban đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, phân công trách nhiệm cho các cán bộ, công chức thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy và động viên cán bộ, công chức trong Cơ quan nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, phối hợp đồng bộ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan đạt kết quả tốt. Nổi bật là: Tham mưu chỉ đạo công tác tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, như: ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử, xây dựng đề cương tuyên truyền; hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền…Chỉ đạo triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và bài phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Trung ương, Thường trực Tỉnh uỷ đánh giá tốt…

    Tại hội nghị, các đoàn viên công đoàn đã thảo luận tham gia đóng góp ý kiến làm rõ hơn các nội dung dự thảo các báo cáo; dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ Qui chế làm việc; Qui chế dân chủ cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng thời đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

  Theo đó, năm 2022 tập thể cán bộ, công chức và đoàn viên Công đoàn Cơ quan thống nhất đoàn kết, thống nhất, tham mưu triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và cấp uỷ giao. Tiếp tục duy trì nề nếp giao ban, hội nghị cơ quan, các phòng chuyên môn. 100% cán bộ công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có cam kết tốt việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định…

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, sáng tạo và những đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan. Đồng thời đề nghị tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục bám sát hướng dẫn của Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới phương pháp, lề lối tác phong làm việc; mỗi cán bộ, công chức trong cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, ứng xử văn minh, lịch sự; Ban chấp hành công đoàn cơ quan phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên cơ quan; phấn đấu xây dựng cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đạt danh hiệu cơ quan văn hóa.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, hội nghị cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thành công tốt đẹp.  Hội nghị đã đã kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 3 đồng chí; Phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2021; thông qua Nghị quyết và kêu gọi, động viên cán bộ công chức, toàn thể cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của cơ quan; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi nội dung Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức Cơ quan đã đề ra./.

                        

 

 


Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT