Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW của Ban TGTW tuyên truyền về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 99-HD/BTGTW
Ngày ban hành 02/01/2014
Ngày hiệu lực 02/01/2014
Trích yếu nội dung Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW của Ban TGTW tuyên truyền về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Hướng dẫn về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến 2020 và những năm tiếp theo.doc

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT