Hướng dẫn Số 51-HD/BTGTU về Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
Số ký hiệu văn bản Hướng dẫn Số 51-HD/BTGTU
Ngày ban hành 31/01/2018
Ngày hiệu lực 31/01/2018
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Số 51-HD/BTGTU về Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Kinh Tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm HD 51.doc

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT