Hướng dẫn Số 72 -HD/BTGTW về Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
Số ký hiệu văn bản Hướng dẫn Số 72 -HD/BTGTW
Ngày ban hành 06/11/2018
Ngày hiệu lực 06/11/2018
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Số 72 -HD/BTGTW về Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục lý luận chính trị
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 72_huong-dan.doc

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT