Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền Quý III/2021
Số ký hiệu văn bản Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền Quý III/2021
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực tuyên truyền
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm HD_25.pdf

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT