Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển(23/10/1961 - 23/10/2021)
Số ký hiệu văn bản Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU
Ngày ban hành 05/08/2021
Ngày hiệu lực 05/08/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển(23/10/1961 - 23/10/2021)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực tuyên truyền
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm HD_31A_signed_20210809085438402400.pdf

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT