Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU về tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước
Số ký hiệu văn bản Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU
Ngày ban hành 09/08/2021
Ngày hiệu lực 09/08/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU về tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực tuyên truyền
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm HD_32signed_20210809044124562560.pdf

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT