Kế hoạch số19-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản Kế hoạch số 19-KH/TU
Ngày ban hành 30/08/2021
Ngày hiệu lực 30/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch số19-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khoa giáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KH 19 TUND gia đình.doc

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT