Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW về HƯớng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng
Số ký hiệu văn bản Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW
Ngày ban hành 27/09/2021
Ngày hiệu lực 27/09/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW về HƯớng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm HD 08 kết nạp chủ DN.pdf

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT