Tổng số: 325
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Kế hoạch số 68-KH/BTGTU 20/05/2022 Kế hoạch số 68-KH/BTGTU, ngày 20/5/2022 về tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022
Lượt xem: 4
Tải về 0
Kế hoạch số 68/KH-BCĐCVĐ 23/05/2022 Kế hoạch số 68/KH-BCĐCVĐ, ngày 23/5/2022 của Ban Chỉ đạo vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Nam Định
Lượt xem: 6
Tải về 0
Thông báo số 08-TB/HĐND 23/05/2022 Thông báo số 08-TB/HĐND ngày 23/5/2022 về việc thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 4
Tải về 0
Kế hoạch số 74/KH-HĐND 24/05/2022 Kế hoạch số 74/KH-HĐND, ngày 24/5/2022 về việc tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 6
Tải về 0
Số 460/HĐPHPBGDPL 04/05/2022 Số 460/HĐPHPBGDPL, ngày 04/5/2022 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu Nhà nước thu hồi đất
Lượt xem: 606
Tải về 1
Kế hoạch số 38/KH-UBND 25/03/2022 Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 25/3/2022 về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Nam Định
Lượt xem: 13
Tải về 3
Chương trình số 19-CTr/TU 28/04/2022 Chương trình số 19-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 32
Tải về 2
Thông báo số 119/TB-UBND 26/04/2022 Thông báo số 119/TB-UBND ngày 26/4/2022 về Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh
Lượt xem: 26
Tải về 2
Chương trình số 18-CTr/TU 28/04/2022 Chương trình số 18-CTr/TU ngày 22/4/2022 về trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
Lượt xem: 49
Tải về 0
Chỉ thị số 09-CT/TU 19/04/2022 Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 19/4/2022 cảu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Lượt xem: 37
Tải về 0
12345678910...

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT