Tổng số: 39
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Chương trình số 19-CTr/TU 28/04/2022 Chương trình số 19-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 32
Tải về 2
Chương trình số 18-CTr/TU 28/04/2022 Chương trình số 18-CTr/TU ngày 22/4/2022 về trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
Lượt xem: 49
Tải về 0
Chỉ thị số 09-CT/TU 19/04/2022 Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 19/4/2022 cảu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Lượt xem: 37
Tải về 0
Kết luận số 88-KL/TU 12/04/2022 Kết luận số 88-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIX) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 26
Tải về 1
Kế hoạch số 39-KH/TU 04/04/2022 Kế hoạch số 39-KH/TU triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu qủa đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Lượt xem: 141
Tải về 3
Chỉ thị số 08-CT/TU 14/02/2022 Chỉ thị số 08-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 38
Tải về 0
Thông tri số 05-TT/TU 15/02/2022 Thông tri số 05-TT/TU về việc tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân"
Lượt xem: 17
Tải về 0
Chỉ thị số 08-CT/TU 14/02/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 40
Tải về 0
Nghị quyết số 09-NQ/TU 15/10/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 34
Tải về 8
Chỉ thị số 07-CT/TU 22/12/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022
Lượt xem: 81
Tải về 5
1234

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT