Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 129-KH/BTGTW 29/03/2022 Kế hoạch Số 129-KH/BTGTW ngày 29/3/2022 về việc tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 56
Tải về 12
Thông báo số 137-TB/BTGTW 17/01/2022 Thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giao Trung ương về công tác tuyên giáo năm 2022
Lượt xem: 54
Tải về 2
Hướng dẫn số 38-HD/BTGTW 13/01/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902-01/01/2022)
Lượt xem: 38
Tải về 2
Thông báo số 173/TB-BTGTW 17/01/2022 Thông báo số 173/TB-BTGTW về Thống báo Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác Tuyên giáo năm 2022
Lượt xem: 67
Tải về 4
Quyết định số 973-QĐ/BTGTW 15/12/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng
Lượt xem: 852
Tải về 55
Số 28-HD/BTGTW 05/11/2021 Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022
Lượt xem: 188
Tải về 111
Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW 09/06/2021 Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Lượt xem: 103
Tải về 15
Hướng dẫn số 95 - HD/BTGTW 10/05/2019 Hướng dẫn số 95 - HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2019)
Lượt xem: 364
Tải về 12
Kế hoạch số 243 - KH/BTGTW 07/11/2018 Kế hoạch số 243 - KH/BTGTW về Tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Lượt xem: 391
Tải về 21
Hướng dẫn Số 72 -HD/BTGTW 06/11/2018 Hướng dẫn Số 72 -HD/BTGTW về Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
Lượt xem: 359
Tải về 26
12

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT