Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW 09/06/2021 Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Lượt xem: 65
Tải về 13
Hướng dẫn số 95 - HD/BTGTW 10/05/2019 Hướng dẫn số 95 - HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2019)
Lượt xem: 334
Tải về 12
Kế hoạch số 243 - KH/BTGTW 07/11/2018 Kế hoạch số 243 - KH/BTGTW về Tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Lượt xem: 354
Tải về 20
Hướng dẫn Số 72 -HD/BTGTW 06/11/2018 Hướng dẫn Số 72 -HD/BTGTW về Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
Lượt xem: 331
Tải về 25
Hướng dẫn số 71 - HD/BTGTW 26/10/2018 Hướng dẫn số 71 - HD/BTGTW của BTG Trung ương về Công tác lý luận chính trị năm 2019
Lượt xem: 451
Tải về 49
Hướng dẫn số 69 - HD/BTGTW 09/10/2018 Hướng dẫn số 69 - HD/BTGTW của BTG Trung ương về Thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
Lượt xem: 464
Tải về 40
Công văn số 4667 - CV/BTGTW 22/06/2018 Công văn số 4667 - CV/BTGTW V/v thông báo Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương”
Lượt xem: 323
Tải về 15
13- HD/BTGTW 30/09/2016 Hướng dẫn số 13- HD/BTGTW về công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017
Lượt xem: 289
Tải về 3
09-HD/BTGTW 29/08/2016 Hướng dẫn số 09-HD/BTGTW về Tuyên truyền 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016)
Lượt xem: 281
Tải về 1
99-HD/BTGTW 02/01/2014 Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW của Ban TGTW tuyên truyền về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 271
Tải về 6
12

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT