Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 87/UBND-VP2 12/07/2021 Số 87/UBND-VP2 về triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 26
Tải về 3
Công văn số 56-CV/TU 06/01/2021 Công văn số 56-CV/TU của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
Lượt xem: 94
Tải về 6
Công văn số 1039-CV/BTGTU 06/08/2020 Công văn số 1039-CV/BTGTU về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Lượt xem: 104
Tải về 3
CV số 321/UBND-VP7 27/07/2020 CV số 321/UBND-VP7 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng bệnh Covid-19
Lượt xem: 80
Tải về 1
Công văn số 4667 - CV/BTGTW 22/06/2018 Công văn số 4667 - CV/BTGTW V/v thông báo Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương”
Lượt xem: 305
Tải về 15
198-CV/BTGTU 08/08/2016 Công văn Số 198-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hưởng ứng Cuộc thi viết về Tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình
Lượt xem: 256
Tải về 10
114-CV/BTGTU 31/03/2016 CV Số 114-CV/BTGTU V/v gửi báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
Lượt xem: 244
Tải về 7
115-CV/BTGTU 31/03/2016 CV Số 115-CV/BTGTU V/v đẩy mạnh đợt tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tập thể điển hình tiêu biểu
Lượt xem: 259
Tải về 5
112-CV/BTGTU 29/03/2016 CV Số 112-CV/BTGTU về tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử
Lượt xem: 234
Tải về 5
67-CV/BTGTU 14/01/2016 Công văn Số 67-CV/BTGTU V/v chỉ đạo hoạt động văn hoá - văn nghệ Xuân Bính Thân 2016
Lượt xem: 222
Tải về 8
12

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT