Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Công văn số 148/UBND-VP2 12/11/2021 Công văn số 148/UBND-VP2 về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 29
Tải về 3
Công văn số 857/UBND-VP7 07/11/2021 Công văn số 857/UBND-VP7 về tạm dừng đến trường đối với các cấp học trên địa bàn các huyện Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy, Mỹ Lộc
Lượt xem: 26
Tải về 6
Công văn số 850-CV/UBND tỉnh 03/11/2021 Công văn số 850-CV/UBND tỉnh về tăng cường quản lý người đi đến, trở về từ vùng dịch
Lượt xem: 37
Tải về 6
Công văn số 342-CV/TU 27/09/2021 Công văn số 342-CV/TU về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 81
Tải về 2
Số 87/UBND-VP2 12/07/2021 Số 87/UBND-VP2 về triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 48
Tải về 4
Công văn số 56-CV/TU 06/01/2021 Công văn số 56-CV/TU của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
Lượt xem: 120
Tải về 7
Công văn số 1039-CV/BTGTU 06/08/2020 Công văn số 1039-CV/BTGTU về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Lượt xem: 272
Tải về 4
CV số 321/UBND-VP7 27/07/2020 CV số 321/UBND-VP7 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng bệnh Covid-19
Lượt xem: 98
Tải về 3
Công văn số 4667 - CV/BTGTW 22/06/2018 Công văn số 4667 - CV/BTGTW V/v thông báo Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương”
Lượt xem: 347
Tải về 16
198-CV/BTGTU 08/08/2016 Công văn Số 198-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hưởng ứng Cuộc thi viết về Tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình
Lượt xem: 275
Tải về 11
12

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT