Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Chỉ thị số 09-CT/TU 19/04/2022 Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 19/4/2022 cảu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Lượt xem: 49
Tải về 0
Chỉ thị số 08-CT/TU 14/02/2022 Chỉ thị số 08-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 54
Tải về 0
Chỉ thị số 08-CT/TU 14/02/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 43
Tải về 0
Chỉ thị số 12-CT/TW 05/01/2022 Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Lượt xem: 304
Tải về 3
Chỉ thị số 07-CT/TU 22/12/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022
Lượt xem: 84
Tải về 5
Chỉ thị số 07-CT/TW 06/07/2021 Chỉ thị số 07-CT/TW về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
Lượt xem: 115
Tải về 6
Chỉ thị số 02-CT/TW 06/05/2021 Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 31/3/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI
Lượt xem: 84
Tải về 8
Chỉ thị số 01-CT/TW 09/03/2021 Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII
Lượt xem: 129
Tải về 20
Chỉ thị số 53-CT/UBND 29/01/2021 Chỉ thị số 53-CT/UBND về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh covid-19
Lượt xem: 127
Tải về 5
Chỉ thị số 05-CT/UBND 20/01/2021 Chỉ thị số 05-CT/UBND về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021
Lượt xem: 250
Tải về 5
1234

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT