Tổng số: 73
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Kế hoạch số 20-KH/TU 07/09/2021 Kế hoạch số 20-KH/TU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)
Lượt xem: 19
Tải về 1
Hướng dẫn số 33-HD/BTGTU 24/08/2021 Hướng dẫn số 33-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)
Lượt xem: 9
Tải về 0
Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU 09/08/2021 Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU về tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước
Lượt xem: 39
Tải về 1
Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU 05/08/2021 Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển(23/10/1961 - 23/10/2021)
Lượt xem: 23
Tải về 2
Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU 29/07/2021 Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
Lượt xem: 54
Tải về 3
Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU 18/06/2021 Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền Quý III/2021
Lượt xem: 54
Tải về 4
Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW 09/06/2021 Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Lượt xem: 54
Tải về 11
Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU 16/06/2021 Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Lượt xem: 31
Tải về 3
Chỉ thị số 02-CT/TW 06/05/2021 Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 31/3/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI
Lượt xem: 44
Tải về 6
Kế hoạch số 06-KH/BTGTU 10/05/2021 Kế hoạch số 06-KH/BTGTU về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 75
Tải về 7
12345678

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT