Hoạt động và điều hành
Theo bạn, Trang TTĐT cung cấp thông tin hoạt động và điều hành của Ban tuyên giáo tỉnh Nam Định như thế nào?Bình chọn Xem kết quả
Thống kê truy cập
 • Đang online: 26
 • Hôm nay: 172
 • Trong tuần: 924
 • Tất cả: 33619
 • 26/07/2018

  Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)

  1. Khái lược về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tôn Đức Thắng

  Đồng chí Tôn Đức Thắng sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888, trong một gia đình nông dân ở Cù lao Ông Hổ, làng An Hòa, tổng Định Thành Hạ, hạt Long Xuyên, nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thân phụ là cụ Tôn Văn Đề và thân mẫu là cụ Nguyễn Thị Dị, đều là những nông dân cần cù, hiền lành, chất phác. Tôn Đức Thắng là con trai đầu lòng cùng một em trai và hai em gái.


 • 24/07/2018

  Những điểm mới trong đề án cải cách chính sách tiền lương

  Ngày 21/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (Nghị quyết số 27-NQ/TW). Ban Biên tập Trang TTĐT xin trân trọng giới thiệu một số điểm mới trong đề án cải cách chính sách tiền lương

 • 24/07/2018

  Lịch sử và ý nghĩa Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2018)

 • 13/07/2018

  Lịch sử Ngành Tuyên giáo Tỉnh Nam Định 1930-2005

  LỜI GIỚI THIỆU

   Công tác Tuyên giáo có vị trí, vai trò hết sức quan trọng gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng.

  Từ khi Đảng bộ tỉnh Nam Định ra đời đến nay, nhất là từ khi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định thành lập (1-1948), công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Nam Định luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần cùng cả nước đánh đổ ách thống trị của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện công nghiệp hố, hiện đại hố đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Với nhiệt huyết của người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, tinh thần cầu thị, vượt khó, hăng say học tập, rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ, qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo Nam Định đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, nhất là lúc khó khăn, trong những thời kỳ bước ngoặt của lịch sử dân tộc.

  Kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2009), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử ngành Tuyên giáo tỉnh Nam Định (1930-2005)” nhằm ghi lại những chặng đường phấn đấu gian khổ, xây dựng và trưởng thành của ngành. Cuốn sách là tài liệu quý cho các cấp uỷ Đảng, đặc biệt là cán bộ ngành tuyên giáo trong tỉnh nghiên cứu, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, hăng say công tác, vận dụng những kinh nghiệm được đúc kết, phục vụ sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

  Quá trình tổ chức nghiên cứu, biên soạn, mặc dù tập thể cơ quan đã rất cố gắng, song do tổ chức, bộ máy của ngành có nhiều biến động, nguồn tư liệu lưu trữ không đầy đủ, nên nội dung cuốn sách chắc chắn còn thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự cảm thông và đóng góp ý kiến của các đồng chí và bạn đọc.

  Nhân dịp này chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ đã tâm huyết, nhiệt tình giúp đỡ để hồn thành cuốn sách.

  TRƯỞNG BAN

  Nguyễn Công Chuyên

 • 04/07/2018

  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

  Ngày 23/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (Nghị quyết số 28-NQ/TW). ). Ban Biên tập trang TTĐT BTGTU trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết. 


 • 04/07/2018

  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương

  Ngày 21/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (Nghị quyết số 27-NQ/TW). ). Ban Biên tập trang TTĐT BTGTU trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết. 

   


 • 04/07/2018

  Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

  Ngày 19/5/2018, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW). Ban Biên tập trang TTĐT BTGTU  trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.


 • 04/07/2018

  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới

  Ngày 16/6/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 207-KH/BTGTW về công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới. Kế hoạch gồm 3 phần: Mục đích yêu cầu; nội dung, giải pháp tuyên truyền; tổ chức thực hiện. Trong đó có một số nội dung quan trọng, như:

 • 26/06/2018

  Một số nội dung cơ bản, ý nghĩa, tác dụng Luật an ninh mạng; Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới

 • 27/02/2018

  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập

  1 2 3 4 5 6 

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT