Hoạt động và điều hành
Theo bạn, Trang TTĐT cung cấp thông tin hoạt động và điều hành của Ban tuyên giáo tỉnh Nam Định như thế nào?Bình chọn Xem kết quả
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 394
 • Trong tuần: 2553
 • Tất cả: 88486
 • 25/12/2018

  Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Nhằm tăng cường việc ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; ngày 29/11/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU về học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với những nội dung cụ thể sau:


 • 27/11/2018

  Một số kết quả sau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

  Hai năm vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, thường xuyên, trực tiếp là Tỉnh uỷ; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chủ động triển khai thực hiện tích cực, toàn diện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả, thiết thực. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nhận thức ngày càng đầy đủ và sâu sắc hơn những giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tự giác phấn đấu, học tập, rèn luyện, đổi mới tác phong công tác, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, tạo cơ sở vững chắc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


 • 19/10/2018

  Ðảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sau 02 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05-ct/tw ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị

  Trong hai năm vừa qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ chí Minh ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, phát triển kinh tế- xã hội; tạo bước chuyển biến to lớn trong nhận thức, hành động của mỗi cấp uỷ, cán bộ, đảng viên.

 • 24/09/2018

  Ðảng bộ huyện Ý Yên sau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Trong hai năm qua, huyện ủy Ý Yên đã triển khai sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.


 • 27/08/2018

  Thành phố Nam Định sau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Thành phố Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt những kết quả tích cực.


 • 27/08/2018

  Nghĩa Hưng sao 02 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

  Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị  về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Là một chủ trương lớn của Đảng, đồng thời cũng là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa về ý thức tự giác rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020).


 • 24/08/2018

  Nhìn lại 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Ðảng bộ Công an tỉnh

  Chỉ thị 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng bộ Công an tỉnh Nam Định (CATNĐ) triển khai thực hiện 2 năm qua đã thực sự chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cả về bề rộng lẫn chiều sâu, trở thành việc làm tự giác của mỗi cán bộ, chiến sỹ (CBCS), góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANCT- TTATXH vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

 • 22/06/2018

  Huyện Trực Ninh sau hai triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Trong hai năm qua, Huyện uỷ Trực Ninh đã triển khai sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.


 • 22/06/2018

  Nam Định: Học tập và làm theo Bác đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

  TGTU- Trong hơn 2 năm qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung biện pháp quan trọng hàng đầu, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương cơ quan, cơ quan đơn vị. • 28/05/2018

  Vận dụng phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh

   

  vị lãnh tụ vĩ đại nhưng Bác Hồ kính yêu luôn có phong cách làm việc rất dân chủ. Từ thực hành dân chủ cho nhân dân, đến thực hành dân chủ trong Đảng, trong cơ quan, tổ chức. Phong cách dân chủ của Người là sự thể hiện nhất quán của tư tưởng đạo đức suốt đời vì nước, vì dân. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách làm việc dân chủ Hồ Chí Minh không chỉ mang tính lý luận mà còn giá trị thực tiễn sâu sắc trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo Nam Định có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, chuyên môn nghiệp vụ sắc bén, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xây dựng quê hương Nam Định ngày càng giàu đẹp, phát triển trong giai đoạn hiện nay.  1 2 3 

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT