Hoạt động và điều hành
Theo bạn, Trang TTĐT cung cấp thông tin hoạt động và điều hành của Ban tuyên giáo tỉnh Nam Định như thế nào?Bình chọn Xem kết quả
Thống kê truy cập
 • Đang online: 26
 • Hôm nay: 171
 • Trong tuần: 923
 • Tất cả: 33618
 • 22/06/2018

  Huyện Trực Ninh sau hai triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Trong hai năm qua, Huyện uỷ Trực Ninh đã triển khai sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.


 • 22/06/2018

  Nam Định: Học tập và làm theo Bác đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

  TGTU- Trong hơn 2 năm qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung biện pháp quan trọng hàng đầu, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương cơ quan, cơ quan đơn vị. • 28/05/2018

  Vận dụng phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh

   

  vị lãnh tụ vĩ đại nhưng Bác Hồ kính yêu luôn có phong cách làm việc rất dân chủ. Từ thực hành dân chủ cho nhân dân, đến thực hành dân chủ trong Đảng, trong cơ quan, tổ chức. Phong cách dân chủ của Người là sự thể hiện nhất quán của tư tưởng đạo đức suốt đời vì nước, vì dân. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách làm việc dân chủ Hồ Chí Minh không chỉ mang tính lý luận mà còn giá trị thực tiễn sâu sắc trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo Nam Định có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, chuyên môn nghiệp vụ sắc bén, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xây dựng quê hương Nam Định ngày càng giàu đẹp, phát triển trong giai đoạn hiện nay. • 28/05/2018

  Qua hai năm thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 2 năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đạt nhiều kết quả tích cực.

 • 28/05/2018

  Lan tỏa việc học và làm theo Bác

  Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII, trong năm 2017, việc học và làm theo Bác đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng tới các cấp, các ngành trong tỉnh, từ đó đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

 • 28/05/2018

  Đảng ủy Quân sự tỉnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT tỉnh đều có những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động thực tiễn trên các lĩnh vực công tác, góp phần phát huy những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 • 25/05/2018

  Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Người để lại cho chúng ta một di sản tinh thần to lớn gồm những giá trị nhân văn cao cả, đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng. Trong những năm qua, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06 năm 2006, Chỉ thị số 03 năm 2011, Chỉ thị số 05 năm 2016 và rất nhiều văn bản của các cấp….để chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. Học tập Bác, trước hết chúng ta học tập đạo đức trong sáng, suốt đời phấn đấu vì nhân dân. Bác luôn coi đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Cái lớn nhất trong đạo đức của Bác là hy sinh tất cả vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. • 24/05/2018

  Rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc khoa học, trung thực của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Phong cách Hồ Chí Minh là một hệ thống chỉnh thể, gắn bó chặt chẽ với nhau, phát triển theo lôgích đi từ suy nghĩ đến nói, viết và biểu hiện qua phong cách làm việc, phong cách ứng xử, tác phong sinh hoạt hàng ngày. Trong quá trình hoạt động cách mạng đã hình thành ở Người phong cách làm việc bao gồm nhiều nội dung, trong đó có phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực.


 • 22/05/2018

  Phong cách diễn đạt của Hồ Chí Minh đối với người báo cáo viên, giảng viên hiện nay Trần Thị Kim Dung Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

  Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cả cuộc đời của Người đã hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Trong hệ thống các giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại qua cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, phong cách diễn đạt có vị trí hết sức đặc biệt. Phong cách diễn đạt của Người đã trở thành một giá trị văn hóa riêng biệt, độc đáo và có giá trị to lớn đối với việc tu dưỡng, rèn luyện phương pháp diễn đạt (nói và viết) của mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và của người báo cáo viên, giảng viên giảng dạy nói riêng. Học tập và làm theo phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta thêm vững vàng, tạo tiền đề thực hiện tốt công việc theo chức trách, nhiệm vụ. • 16/04/2018

  Biểu dương tập thể, cá nhân nông dân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

  Ngày 13-4-2018, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương các tập thể, cá nhân nông dân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

  1 2 

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT