Thống kê truy cập
 • Đang online: 15
 • Hôm nay: 313
 • Trong tuần: 4,899
 • Tất cả: 738,729
 • 08/01/2022

  Trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ VIII

  Chiều 7-1-2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở KH và CN, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh Đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ VIII (2020-2021). Đến dự có các đồng chí TUV: Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Thanh Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thi.

 • 31/12/2021

  Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá Nam Định góp phần phát triển kinh tế - xã hội

 • 31/12/2021

  Đảng bộ tỉnh Nam Định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

 • 31/12/2021

  Văn bản mới

  Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 06/11/2021. Một số nội dung chủ yếu của Quyết định:

 • 31/12/2021

  Một số Nghị quyết kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

  Sáng 02/12/2021, tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết thông qua 47 Nghị quyết. Ban Biên tập Bản tin TTNB trân trọng giới thiệu những nội dung chính của một số Nghị quyết quan trọng. Trang Thông tin Điện tử trân trọng giới thiệu những nội dung chính của một số Nghị quyết quan trọng.

 • 31/12/2021

  Quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Đại hội XIII của Đảng đã quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong 5 năm (2021 - 2025); xác định phương hướng, mục tiêu của đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những điểm nhấn quan trọng của Đại hội XIII của Đảng là xác định các quan điểm, chủ trương mới, toàn diện và sâu sắc về phát triển văn hóa, con người Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc.

 • 24/12/2021

  Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo

  Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung và tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

 • 15/12/2021

  Góp phần thực hiện lộ trình BHXH, BHYT toàn dân bền vững

  Năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội; trong đó có áp lực không nhỏ tới việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo khắc phục những khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu và mục tiêu đề ra trong thực hiện lộ trình BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

 • 29/11/2021

  Quy định 22-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ký ban hành Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (thay thế Quy định 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016).

 • 29/11/2021

  Những điểm mới trong Quy định 24 ''Về thi hành Điều lệ Đảng''

  Ngày 30/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 24-QĐ/TW “Về thi hành Điều lệ Đảng” (gọi tắt là Quy định số 24). Quy định này chính thức thay thế Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 “Quy định thi hành Điều lệ Đảng” (Quy định số 29). Quy định số 24 có một số điểm mới so với Quy định số 29 trước đây.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT