Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 344
  • Trong tuần: 2503
  • Tất cả: 88436
Lượt xem: 138
DẤU ẤN CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM NĂM 2017; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

Trong năm 2017, công tác đi ngoi của nước ta đưc trin khai mt cách chủ động, tích cc, quyết lit, nâng tầm cả về song phương và đa phương, phc v nhng mc tiêu chiến lưc ln đã được Đi hi Đng toàn quc ln th XII đ ra và được đánh giá là một trong những năm thành công nhất của đối ngoại Việt Nam, cụ thể là: 

(1) Bao trùm và nổi bật là Việt Nam đã đm nhim xut sc vai trò ch nhà Năm APEC 2017, mà đỉnh cao là Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Thành công của sự kiện này đã tạo được một nhận thức mới, một niềm tin mới, một sức mạnh mới, khí thế mới cho hội nhập quốc tế, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đồng bào cả nước và cộng đồng doanh nghiệp.

(2) Việt Nam đã đy mnh và làm sâu sc hơn các mi quan h vi các nưc láng ging, khu vc, các nưc ln, các nưc bn bè truyn thng. Trong năm 2017, các đồng chí Lãnh đo Cấp cao của ta đã thc hin 18 chuyến thăm đến 19 nước, tham dự 8 hội nghị quốc tế đa phương, hàng trăm cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo, nguyên thủ các nước trên thế giới, đồng thời đón 36 lượt nguyên thủ và thủ tướng các nước đến thăm Việt Nam. Đặc biệt, trong dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, đã có trên 50 cuộc tiếp xúc của Lãnh đạo Cấp cao nước ta với lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC.

(3) Việt Nam tiếp tục chủ động và tích cực hi nhp kinh tế quc tế, phát huy vai trò trong các mối liên kết và hợp tác kinh tế khu vực và quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại phc vụ phát trin ca đt nưc. Việt Nam cùng các nưc thành viên kiên trì nn tng để tiếp tc tho lun hưng ti mt Hip đnh Đi tác xuyên Thái Bình Dương toàn din và tiến bộ (CPTPP); tích cực thúc đẩy đàm phán Hip đnh Đi tác kinh tế toàn din khu vc (RCEP); tiếp tục triển khai một cách hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu, Việt Nam - Hàn Quốc… Nhờ đó, kinh tế đối ngoi ca nước ta năm 2017 đạt được những kết quả tích cực, các mục tiêu đu đt và vưt: Tng kim ngch xut nhập khu đạt 425 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay; lưng khách du lch quc tế đt gần 13 triu lưt ngưi (tăng 30% so với năm trước). Riêng trong dp Tun l Cp cao APEC đã có 121 tho thun đưc ký kết vi tng tr giá 20 tỷ USD; chúng ta đã vn đng đưc 69 nưc công nhn Vit Nam là nưc có nn kinh tế thị trường.

(4) Công tác đối ngoại tiếp tục góp phn bo v vng chc đc lp, ch quyn và toàn vn lãnh th ca đt nưc, bo đm n đnh chính tr, an ninh và trt t, an toàn xã hi: Việt Nam cùng vi Lào đã hoàn thành kế hoạch tăng dày và tôn to mc gii; cùng Cam-pu-chia hoàn thành 84,6% khi lưng công vic phân gii, cm mc biên giới trên b; cùng Trung Quc và Lào trin khai hiu qu các văn kin v qun lý biên gii và ca khu. Việt Nam cùng các nưc ASEAN và Trung Quc ch đng thúc đy và nht trí thông qua Khung B quy tc ng x ca các bên ở Bin Đông (COC) và chính thc khi đng đàm phán (COC); thúc đy đàm phán và trao đi v các vn đề trên bin vi các nước trong khu vực, đng thi kiên quyết và kiên trì đu tranh vi các hành đng xâm phm ch quyn bin đo ca Việt Nam; kiên quyết đu tranh vi các ý đ xuyên tc vn đ dân ch, nhân quyn và tôn giáo đ can thip vào công vic ni b ca Vit Nam.

(5) Công tác đi ngoi cũng đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực quan trọng khác: Đy mnh vic bo h công dân, ngư dân (bo v đa v pháp lý cho hơn 5.500 công dân và đưa gn 2.000 ngư dân bc ngoài bt gi về nước). Ngoi giao văn hoá, thông tin đi ngoi tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiu hot đng thiết thc như: Xuân Quê hương, Tri hè Vit Nam, kiu bào thăm Quần đảo Trưng Sa, diễn đàn khởi nghiệp thanh niên người Việt... đã góp phn gn kết cng đng ngưi Vit Nam ở c ngoài vi đt nưc.

Trong năm 2018 và những năm tới, Việt Nam tiếp tc trin khai đồng bộ các nhim v đi ngoi, tiếp tc phát huy thành công của Năm APEC 2017 và của mối các quan hệ song phương, đưa các mi quan h đi vào chiu sâu, hiu qu và bn vng hơn na; trin khai các đnh hưng đi ngoi đa phương, chun b cho vai trò Ch tch ASEAN 2020 và ng c làm thành viên không thưng trc Hi đng Bo an Liên Hợp quc nhim k 2020 - 2021; kiên quyết và kiên trì bo v ch quyn, toàn vn lãnh th và an ninh quc gia; tiếp tục trin khai Ngh quyết 06 v nâng cao hiu qu tiến trình hi nhp kinh tế quc tế.

                                                       (Nguồn : Ban Tuyên giáo Trung ương)

 Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT