Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 382
  • Trong tuần: 2541
  • Tất cả: 88474
Lượt xem: 368
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai công tác năm 2018
Ngày 19-1-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Năm 2017, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Ban TVTU, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, ngành Tuyên giáo đã tham mưu giúp cấp ủy đổi mới hình thức việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tham mưu cho Ban TVTU sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác tuyên giáo; làm tốt công tác quản lý báo chí, cung cấp thông tin định hướng, nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, biên soạn và giáo dục truyền thống lịch sử, tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi các cấp; phối hợp, tham mưu tổ chức Lễ kỷ niệm, Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh, 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ, 100 năm Ngày sinh Thượng tướng Song Hào… Tham mưu tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư “về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”; 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 16-KL/TW ngày 14-2-2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”, Chỉ thị 26-CT/TW ngày 10-9-2008 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”. Công tác khoa giáo tiếp tục có chuyển biến, tiến bộ, đi vào chiều sâu… Những kết quả trên đã nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân địa phương, góp phần thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Năm 2018, ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; sắp xếp lại tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng mạnh về cơ sở với phương châm: sát thực tiễn, phù hợp, hiệu quả. Tiếp tục tham mưu giúp Ban TVTU chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, phù hợp; tăng cường đề cao vai trò của bí thư, thường trực cấp ủy các cấp trong chỉ đạo và trực tiếp tham gia truyền đạt nghị quyết ở địa phương, đơn vị. Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị có kết quả cụ thể, rõ nét hơn, chú trọng khâu “làm theo”, đi vào thực chất; đề cao trách nhiệm người đứng đầu ở từng cấp, ngành, ở địa phương, đơn vị; tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị, biểu dương các điển hình tiên tiến; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định. Đẩy mạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng, các nhiệm vụ chính trị, các công trình, dự án lớn của tỉnh. Tăng cường chỉ đạo hoạt động báo chí, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại; chủ động đấu tranh, phê phán có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, phản ánh với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy, kịp thời định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Thường xuyên kiện toàn và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, nhất là cán bộ tuyên giáo ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị giao ban, hội nghị báo cáo viên các cấp.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả ngành Tuyên giáo đạt được trong năm 2017. Đồng chí đề nghị ngành Tuyên giáo trong thời gian tới cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, về công tác báo chí, cần tiếp tục định hướng tuyên truyền; đấu tranh phản bác những thông tin không chính xác, đưa tin sai lệch; tăng cường tiếp xúc với báo chí để góp phần định hướng dư luận; tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết đạt hiệu quả; nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu cho tỉnh có biện pháp giải quyết, xử lý triệt để những tồn tại, hạn chế nảy sinh; nâng cao chất lượng công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ các địa phương; củng cố đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội đảm bảo thực hiện tốt công tác cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Cũng tại Hội nghị các đồng chí lãnh đạo BTG Tỉnh ủy đã trao giấy khen tặng Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc./.


Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT