Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 365
  • Trong tuần: 2524
  • Tất cả: 88457
Lượt xem: 249
Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác báo chí; thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2018
Thực hiện chương trình công tác năm 2017, ngày 26-12-2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Bộ TT và TT, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác báo chí; thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Hơn 650 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các ban, bộ, ngành, đoàn thể; các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí; các đồng chí đại diện Thường trực cấp ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Sở TT và TT, Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng Biên tập Báo Đảng, Giám đốc Đài PT-TH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị đã đánh giá toàn diện công tác báo chí; thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2017, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động cụ thể trong năm 2018. Hiện nay cả nước có 849 cơ quan báo, tạp chí in của Trung ương, địa phương; 195 cơ quan báo điện tử; 178 giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử; 67 Đài PT-TH, 5 đơn vị hoạt động truyền hình, với tổng số kênh PT-TH trong cả nước được cấp phép là 281 kênh. Năm 2017, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện

đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Báo chí tuyên truyền đậm nét các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện các đạo luật đã được sửa đổi, ban hành. Đặc biệt, báo chí đã tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Báo chí đã thông tin, phản ánh toàn diện và kịp thời các sự kiện và sinh hoạt chính trị quan trọng, các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước. Báo chí thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; tích cực phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu, công cuộc đổi mới; tích cực trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, biên giới lãnh thổ; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần củng cố niểm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, năm 2017, báo chí đã vào cuộc mạnh mẽ đấu tranh chống các thông tin xấu, độc; phản bác các quan điểm sai trái trên môi trường mạng internet. Báo chí đã chủ động khai thác tuyên truyền, phản ánh đậm nét các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thành tựu đổi mới đến với bạn bè quốc tế và đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng. Nhiều cơ quan báo chí đã đổi mới công nghệ làm báo hiện đại để đưa thông tin báo chí lên các hạ tầng, nền tảng truyền thông khác nhau; đầu tư nâng cao chất lượng bài báo, trang báo, chương trình, kênh truyền hình, tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị, có tác động xã hội lớn, đạt hiệu quả cao về thông tin tuyên truyền.

Năm 2018, các cơ quan báo chí cần phát huy những mặt tích cực đã đạt được, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính trị, tư tưởng, tạo ý chí thống nhất, đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ. Báo chí tiếp tục bám sát các vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước để thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân.

Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đã đạt được những kết quả quan trọng trong năm 2017. Tổ chức bộ máy, cơ chế chỉ đạo, phối hợp được hoàn thiện hơn; các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai công tác tuyên truyền. Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu đổi mới của đất nước, hình ảnh về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, vấn đề biển, đảo, công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền được đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng loại đối tượng; tài liệu tuyên truyền được xây dựng công phu, sát với nhu cầu thực tế của các đối tượng, địa bàn; Công tác cung cấp thông tin cập nhật, đấu tranh phản bác các luận điểm xuyên tạc, quan điểm sai trái được thực hiện chủ động hơn, lớp lang theo tầng nấc. Điều đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, củng cố sự tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính sách và cách giải quyết của Nhà nước đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.   

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã phát biểu tham luận nhằm làm rõ thêm kết quả công tác quản lý, hoạt động báo chí, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2017; xu thế phát triển của các cơ quan báo chí; vấn đề cấp bách liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo, ngư nghiệp, ngư trường, ngư dân; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về những vấn đề liên quan đến biển, đảo, biên giới trong những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá cao hoạt động của các cơ quan báo chí; công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh, năm qua đội ngũ nhà báo đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, bám sát thực tế, phản ánh, đưa tin kịp thời các hoạt động chính trị, xã hội của đất nước. Kết quả đó khẳng định rõ thêm phương châm xuyên suốt của báo chí cách mạng là luôn thông tin kịp thời, nhạy bén tình hình, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tuy nhiên, một số cơ quan báo chí vẫn còn tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích, đặc biệt là báo điện tử, trang thông tin điện tử. Tình trạng giật gân câu khách, xào lại thông tin của báo chí diễn ra phổ biến, dễ dãi. Nhiều tin bài thiếu tính nhân văn. Công tác định hướng, quản lý có lúc, có nơi còn mờ nhạt. Năm 2017, số lượng cơ quan báo chí và phóng viên bị xử phạt nhiều hơn mọi năm. Vấn đề quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú chưa chặt chẽ. Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng (khóa XII) và là năm bản lề thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (2016-2021). Do đó, báo chí cần tập trung tuyên truyền toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. Trong xây dựng Đảng cần chú ý tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Báo chí cần tập trung tuyên truyền, cổ vũ lan tỏa điển hình tiên tiến, đấu tranh không khoan nhượng với những tiêu cực, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các đồng chí làm báo chí cần nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của đất nước, đặc biệt là tình trạng tham nhũng, lãng phí đang diễn ra hết sức tinh vi để có giải pháp đấu tranh, ngăn chặn. Công tác quản lý Nhà nước về báo chí trong năm 2018 cần tập trung thanh tra, kiểm tra giấy phép hoạt động, xử phạt các cơ quan báo chí vi phạm; xử lý tình trạng báo hóa của các trang thông tin điện tử; tập trung thu hồi tên miền trái phép của cơ quan, đơn vị. Công tác quản lý cán bộ, phóng viên báo chí cần được cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí quan tâm nhiều hơn. Cán bộ báo chí là cán bộ chính trị, cán bộ của Đảng, cán bộ của đoàn thể do đó phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thông tin toàn diện, chính xác, thiết thực phục vụ sự nghiệp đổi mới của Đảng, của đất nước trong giai đoạn phát triển, hội nhập. Về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức; gắn kết chặt thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ làm công tác tuyên truyền; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật; tranh thủ hơn nữa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, góp phần tạo môi trường trong nước, quốc tế thuận lợi để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển, đảo; giữ gìn hòa bình, ổn định; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới./.Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT