Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 246
  • Trong tuần: 4,832
  • Tất cả: 738,662
Đảng bộ Phường Thống Nhất học tập và làm theo gương Bác

Phường Thống Nhất nằm ở phía Bắc thành phố Nam Định, có diện tích  68,83ha, 2.158 hộ dân và 6.888 nhân khẩu, gồm 16 tổ dân phố. Đảng bộ phường có 671 đảng viên đang tham gia sinh hoạt tại 19 chi bộ. Trong 14 chi bộ đường phố, có 12 chi bộ đường phố được tổ chức theo mô hình tổ dân phố, 02 chi bộ tổ chức theo mô hình liên tổ dân phố (gồm 557 đảng viên chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ chế độ BHXH) và 05 chi bộ được tổ chức ở trường học, trạm y tế và công an phường (gồm 114 đảng viên là cán bộ công chức, viên chức đang công tác). Đảng bộ hiện có trên 700 đảng viên đương chức thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định 213 của Bộ Chính trị.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thống Nhất tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong điều kiện có nhiều thuận lợi: Đảng bộ phường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể của thành phố. Truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí trong tổ chức và hoạt động. Đội ngũ cán bộ từ phường tới các chi bộ tổ dân phố có năng lực, nhiệt tình trong công tác. Đảng bộ có nhiều đồng chí có trình độ, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đời sống của nhân dân cơ bản ổn định, từng bước cải thiện, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.

Qua 5 năm học tập và làm theo Bác (2016 - 2021), phường Thống Nhất đã có nhiều chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và đông đảo các tầng lớp Nhân dân, nhất là về nhận thức và ý thức trách nhiệm trong công việc. Tác phong, lề lối, việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc đã được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác và ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có nhiều tiến bộ. Việc học tập và làm theo lời Bác đã và đang trở thành nề nếp, thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ trong toàn đảng bộ. Vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đoàn thể luôn được phát huy, tạo sự chuyển biến đồng bộ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đảng ủy phường Thống Nhất đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả, cụ thể:

Một là thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW. Nâng cao chất lượng việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, thông tin nhanh, kịp thời những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm, tạo sự đồng thuận, đoàn kết. Thực hiện quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hai là tổ chức các hoạt động lồng ghép nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ. Trong đó, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, mời Báo cáo viên có trình độ, am hiểu về Bác Hồ, triển khai học tập các chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW hàng năm cho cán bộ, đảng viên chủ chốt, qua đó góp phần củng cố thêm niềm tin cho mỗi đảng viên. Đặc biệt trước thực trạng của phường và tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, có biểu hiện tâm lý ngại tham mưu, đề xuất thời gian qua, Đảng ủy đã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm tư và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, để kịp thời chấn chỉnh, động viên tinh thần, trách nhiệm đối với công việc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý bản cam kết và đăng ký. Đây là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, nhất là việc người đứng đầu liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội dung đã  cam kết. Theo đó, tất cả 19/19 chi bộ và 100% cán bộ chủ chốt phường, người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị xây dựng bản cam kết đăng ký làm theo; 10 đơn vị và 6 cá nhân đã có cách làm sáng tạo, phù hợp sát với tình hình thực tế, chương trình “Làm theo” có trọng tâm trọng điểm, đã có sáng kiến trong công việc, nhiệt tình tâm huyết với phong trào, nhiệm vụ của địa phương.

Ba là tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với việc thực hiện các Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên…

Bốn là chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về phẩm chất đạo đức của đảng viên; về trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở các lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm.

Năm là chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhất là việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đối với Đảng bộ phường, công tác đánh giá, biểu dương việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành một việc làm thường xuyên được thực hiện trong sinh hoạt chi bộ định kỳ; hằng năm, tổ chức sơ kết, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, vừa ghi nhận kết quả thực hiện vừa có tác dụng lan tỏa trong toàn Đảng bộ, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức. Việc khen thưởng được thực hiện trên các tiêu chí cụ thể, đảm bảo khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Từ những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phường Thống Nhất đã đạt được nhiều thành tích: 5 năm liền Đảng bộ phường Thống Nhất giữ vững danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, UBND phường đạt danh hiệu “Đơn vị lao động tiên tiến xuất sắc”, 2 năm nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; MTTQ và các đoàn thể ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt vừa qua, Đảng bộ phường Thống Nhất đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2021.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ phường Thống Nhất tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05, đặc biệt là Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm sáng tạo và thực chất hơn gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo đột phá, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII./.

Ban Tuyên giáo Thành uỷ Nam Định


Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT