Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 376
  • Trong tuần: 2535
  • Tất cả: 88468
Lượt xem: 294
Phụ nữ các cấp trong tỉnh tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch số 135, ngày 24-8-2016 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và Kế hoạch số 08 ngày 28-9-2016 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua 1 năm triển khai thực hiện các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật:

Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, đã được các cấp Hội tổ chức triển khai tới 100% hội viên, thông qua các Hội nghị học tập và các buổi sinh hoạt của Hội như: sinh hoạt CLB; tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, diễn đàn; hội thi, nói chuyên đề; tổ chức các hoạt động về nguồn , hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, các tài liệu, thông tin của TW Hội ban hành tới các cấp Hội và hội viên phụ nữ ... gắn với việc học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Thông qua đó mỗi cán bộ, đảng viên và cán bộ công chức trong cơ quan Hội LHPN tỉnh nâng cao tinh thần tự giác, xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống của cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đặc biệt là Hội LHPN đã chủ động đề ra các khâu đột phá và các phong trào thi đua và các cuộc vận động do Hội phát động như: thực hiện 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 2 cuộc vận động: "Rèn luyện phẩm chất phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tham gia xây dựng NTM; triển khai thực hiện cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh, 100% Hội LHPN các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ; cụ thể hóa phù hợp với từng địa phương, đơn vị, từng đối tượng phụ nữ. Tập trung hướng dẫn các cơ sở Hội tiếp tục duy trì, nhân rộng và xây dựng mới các mô hình thiết thực, hiệu quả như: “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, "Bơ gạo tình nghĩa", "Heo đất tiết kiệm", "Quỹ mái ấm tình thương", “Phụ nữ tiết kiệm tham gia mua thẻ BHYT- vì sức khỏe gia đình” …Từ đó đã tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang. Xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào.

Từ công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05, cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh đã thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả ng tác chỉ đo, điều hành và qun lý của quan chuyên trách Hội các cấp. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, cán bộ sâu sát cơ sở, phát huy sáng kiến, giúp đỡ cơ sở khó khăn, đặc thù; cơ sở vùng giáo; các xã tuyến biên phòng; phụ nữ khu công nghiệp; phụ nữ khuyết tật...; tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm trong cơ quan chuyên trách Hội các cấp. Đối với các cấp Hội đã đẩy mạnh các phong trào thi đua và các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào "Thực hành tiết kiệm theo gương Bác, giúp nhau giảm nghèo bền vững” và “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng NTM và đô thị văn minh”; duy trì hiệu quả 5.188 nhóm phụ nữ tiết kiệm. Năm 2017, mô hình tiết kiệm chuyển sang hỗ trợ phụ nữ mua BHYT, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh đạt trên 90% người dân có BHYT. Sau hoạt động sơ kết rút kinh nghiệm từ mô hình Nhóm phụ nữ thực hành tiết kiệm mua BHYT vì sức khoẻ gia đình” tại xã Hải Phú (Hải Hậu); đến nay toàn tỉnh đã có 9/10 huyện, thành phố triển khai nhân diện mô hình với tổng số 868 nhóm, gồm 10.892 thành viên tại 607 chi hội của 131 xã, phường,thị trấn. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2017, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh đã vận động được  10.387 phụ nữ tham gia BHYT;  xây dựng và duy trì hiệu quả trên 70 mô hình hoạt động tham gia xây dựng NTM và đô thị văn minh. Tiêu biểu như mô hình: Hộ gia đình sản xuất sạch”, “Chi hội phụ nữ 3 sạch xây dựng văn minh đô thị”; “Gia đình gương mẫu”, “Gia đình NTM”, “Gia đình không có người thân vi phạm Luật an toàn giao thông”; “Tổ phụ nữ nòng cốt vệ sinh môi trường”; “Tổ phụ nữ liên kết nuôi giun quế”; “Tổ phụ nữ liên kết trồng rau an toàn”; mô hình trồng tuyến đường hoa; duy trì 3.103 tổ tự quản bảo vệ môi trường do phụ nữ đảm nhận... Hội LHPN các cấp còn tập trung giúp đỡ các hộ gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn vay vốn phát triển kinh tế, tham gia các lớp tập huấn phổ biến kiến thức chuyển giao KHKT, tham gia học nghề tạo việc làm mới; vận động phụ nữ ủng hộ xây dựng 60 "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo trị giá 2,16 tỷ đồng; xây dựng quỹ học bổng Hoàng Ngân tặng học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi. Công trình của Hội phụ nữ Công an tỉnh: “Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài lực lượng quyên góp, ủng hộ hoạt động từ thiện tặng vé xe buýt miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” được Tổng cục Chính trị CAND chứng nhận là một trong 20 công trình, mô hình, phần việc tiêu biểu trên toàn quốc do phụ nữ đảm nhận. Thông qua các mô hình hoạt động của Hội đã tuyên truyền hội viên, phụ nữ ý thức tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội, tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện tốt dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chỉnh trang đồng ruộng, góp đất, hiến đất tham gia xây dựng các công trình tại địa phương góp phần xây dựng NTM và đô thị văn minh.

Thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục quán triệt Chỉ thị 05, tổ chức học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Hội và hội viên phụ nữ gắn với triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội và hội viên, phụ nữ  gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII); Nghị quyết 33 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” và nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Vận động hội viên, phụ nữ thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; các cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục duy trì, phát triển và xây dựng các mô hình “Làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

                                                                                 Lam Hồng 

 


Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT