image bannerimage banner
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Giao Thuỷ, giai đoạn 2023- 2025
  1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh; Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện đã tổ chức nhiều hội nghị để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và lấy ý kiến thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2030; trong đó hội nghị ngày 16/8/2023 thông qua chủ trương và dự kiến phương án sáp nhập các xã, thị trấn giai đoạn 2023-2025; hội nghị ngày 06/11/2023 thống nhất quy trình lập danh sách, lấy ý kiến cử tri đối với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp lại giai đoạn 2023-2025.

Ban Thường vụ Huyện uỷ Giao Thuỷ đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/HU ngày 17/7/2023 “về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Huyện uỷ Giao Thuỷ, giai đoạn 2023 - 2030”.

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND, ngày 17/8/2023 về “thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Giao Thuỷ, giai đoạn 2023 - 2025”; Phương án số 876/PA-UBND, ngày 31/8/2023 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Giao Thuỷ, giai đoạn 2023 - 2025.

2. Dự kiến phương án sắp xếp

Theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Giao Thuỷ có 01 đơn vị hành chính (ĐVHC): Thị trấn Ngô Đồng thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 do không đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên và 02 ĐVHC cấp xã liền kề chịu tác động của sắp xếp ĐVHC cấp xã gồm: xã Hoành Sơn và xã Giao Tiến.

Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định và ĐVHC cùng cấp liền kề, UBND huyện xây dựng phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025 như sau:

Sắp xếp, sáp nhập hình thành ĐVHC mới trên cơ sở sáp nhập 03 xã, thị trấn: Ngô Đồng, Hoành Sơn, Giao Tiến. Thị trấn Ngô Đồng (có diện tích tự nhiên là 2,78 km2, đạt 19,86 % so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 7.857 người, đạt 98,21% so với tiêu chuẩn). Xã Hoành Sơn (có diện tích tự nhiên là 5,81 km2, đạt 27,67 % so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 10.480 người, đạt 131,00% so với tiêu chuẩn). Xã Giao Tiến (có diện tích tự nhiên là 8,74 km2, đạt 41,62 % so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 18.544 người, đạt 231,80% so với tiêu chuẩn) để thành lập ĐVHC cấp xã mới. Dự kiến tên gọi ĐVHC sau sắp xếp: Thị trấn Giao Thủy; có diện tích tự nhiên 17,33 km2 (đạt 123,8 % so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 36.881 người (đạt 461,012% so với tiêu chuẩn). Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới: Trụ sở của xã Hoành Sơn trước khi sáp nhập; sau sáp nhập đổi tên trụ sở dự kiến là trụ sở Thị trấn Giao Thủy.

UBND huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt, lấy ý kiến của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ 03 xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025 của huyện Giao thuỷ. Kết quả 100% các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy của 03 xã, thị trấn được triệu tập đã có mặt và biểu quyết thông qua phương án sắp xếp. Huyện thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025 đảm bảo thời gian và báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định theo quy định./.

                              Phòng Thông tin công tác Tuyên giáo (tổng hợp)

             

                              

Tin khác
1 2 
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT