image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
 • Đang online: 22
 • Hôm nay: 1531
 • Trong tuần: 20 942
 • Tất cả: 1497590
 • 23/11/2023

  Vận dụng tư tưởng “chính trị sáng suốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

  (TG) -  “Chính trị sáng suốt” trong di sản Hồ Chí Minh xét đến cùng chính nói đến cái hay, cái đẹp, và nói đến các giá trị bền vững của một nền chính trị hướng đến sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Trong giai đoạn cách mạng ở nước ta hiện nay, nghiên cứu, vận dụng quan điểm về “chính trị sáng suốt” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, đối với sự nghiệp cách mạng nói chung và công tác xây dựng Đảng về chính trị nói riêng.

 • 21/11/2023

  Cô giáo xương thuỷ tinh Ngọc Tâm “nỗ lực sống và cống hiến mỗi ngày”

  Nguyễn Thị Ngọc Tâm, sinh năm 1990, quê ở xã Yên Quang (Ý Yên) mắc căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh. Hơn 33 năm qua, dù phải sống với thân hình không lành lặn, đi lại khó khăn, nhưng bằng nghị lực của bản thân, Ngọc Tâm luôn nỗ lực vươn lên để có được trái ngọt như ngày hôm nay với tâm niệm “khuyết tật chỉ là bất tiện chứ không phải bất hạnh”.

 • 20/10/2023

  Phụ nữ Nam Định thi đua học tập và làm theo Bác

  Thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực triển khai, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, chú trọng xây dựng mô hình cụ thể, thiết thực góp phần khơi dậy ý thức thi đua, học tập, lao động sáng tạo trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và các cấp Hội.

 • 25/09/2023

  Tư tưởng “trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài học trong xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ hiện nay

  Tư tưởng “trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nội dung cơ bản, quan trọng và xuyên suốt trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Người, đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng “trọng dân” của Người trong xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra.

 • 05/09/2023

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam

  “Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử. “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

 • 24/08/2023

  Đảng bộ Công an huyện Nghĩa Hưng thi đua học tập và làm theo Bác

  Sau hơn 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 75 năm thực hiện lời Bác dạy Công an Nhân dân, Đảng bộ Công an huyện Nghĩa Hưng đã nỗ lực, đoàn kết phấn đấu, nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lập nhiều thành tích xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân trong huyện.

 • 08/08/2023

  Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sự cần thiết và vai trò của việc nêu gương đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Nêu gương được Người coi là một trong những cách thức quan trọng để cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm của mình trước Đảng và trước nhân dân. Tư tưởng đó của Người có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay.

 • 08/08/2023

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện trong công cuộc đổi mới hiện nay

  Ngay từ giữa thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã có cái nhìn khoa học và hiện đại về phát triển xã hội, trong đó có những vấn đề mà nhiều lý thuyết phát triển ngày nay đang đặt ra như phát triển toàn diện, phát triển bền vững, phát triển nhân văn. Những vấn đề về mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và xã hội, vật chất và tinh thần… đã được Hồ Chí Minh đề cập sâu sắc trong quan niệm và thể hiện sinh động trong thực tiễn Người lãnh đạo xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

 • 08/08/2023

  Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh với con đường độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam

  Những phẩm chất thiên tài kết hợp với hoạt động thực tiễn phong phú, sinh động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành cơ sở quan trọng trong việc lựa chọn con đường độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Người, tiếp tục soi sáng con đường phát triển bền vững cho dân tộc Việt Nam hiện nay.

 • 24/07/2023

  Cán bộ, nhân dân thôn Đông Chiền, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực thi đua học và làm theo lời Bác dạy

  Những năm qua, thôn Đông Chiền, xã Hồng Quang xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT