image bannerimage banner
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội Nông dân huyện Vụ Bản thi đua học và làm theo Bác

Hội Nông dân huyện Vụ Bản có 22.809 hội viên đạt 76,2% số hộ nông thôn. Trong những năm qua, bên cạnh việc thu hút và vận động hội viên, nông dân chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu ngành nghề, tăng gia sản xuất, giảm nghèo bền vững; Hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan triển khai thực hiện có hiệu quả việc thi đua học và làm theo Bác, với nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp, cụ thể hóa bằng những phong trào, hoạt động thiết thực để tạo không khí thi đua sôi sổi, từng bước đưa việc học tập và làm theo đi vào thực tiễn của cuộc sống.

Hưởng ứng mạnh mẽ những nội dung cụ thể làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nhằm phát huy những sáng kiến, việc làm của các tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện. Hội đã chỉ đạo các cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan cần tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung và phương thức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng; khắc phục triệt để bệnh hình thức; tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên các cấp Hội, nhất là người đứng đầu.

Ngoài ra, Hội xây dựng kế hoạch cho từng năm theo từng giai đoạn cụ thể, sát với tình hình thực tiễn, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị của Hội; kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đồng thời lồng ghép với việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của Hội phát động; giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, những vấn đề bức xúc trong thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân.

Cùng với đó, Hội rất quan tâm định hướng việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên nông dân, thông qua việc chú trọng tổ chức học tập các chuyên đề bằng những hình thức phù hợp với điều kiện từng cơ sở. Việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc làm theo Bác, qua đó góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của hội.

Thực hiện lời dạy của Bác “nói đi đôi với làm”, Hội Nông dân huyện đã xây dựng chương trình hành động sát với điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với các phong trào lớn của Hội, như: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Ðoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng”; “Nông dân thi đua xây dựng NTM”... Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân.

Thông qua các hoạt động đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhất là trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Trong 5 năm các cấp Hội đã vận động nông dân tham gia xây dựng “cánh đồng lớn”; tích tụ tập trung ruộng đất gắn với xây dựng mô hình kinh tế tập thể, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, đã triển khai được 11 mô hình sản xuất cánh đồng mẫu lớn với diện tích 562 ha, trong đó có 4 mô hình ứng dụng cơ giới hóa trong trồng lạc, 2 mô hình sử dụng máy bay không người lái trong phun thuốc BVTV và 4 mô hình sản xuất lúa theo chuỗi liên kết, hướng dẫn thành lập được 2 HTX, 11 THT và 2 chi hội, 11 tổ hội nghề nghiệp sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, tác động tích cực đến chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo sự chuyển biến trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển đổi ngành nghề ở nông thôn, từng bước khai thác tiềm năng, thế mạnh về lao động cũng như nguồn lực trong nông dân, góp phần tăng giá trị sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân. Từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân sản xuất kinh giỏi tiêu biểu trong toàn huyện. Điển hình như: hộ anh Lương Văn Lập thôn Liên Xương xã Hiển Khánh với mô hình nuôi bò 3b lấy thịt, hàng năm tạo việc làm ổn định cho 4-6 lao động, doanh thu trên 2 tỷ đồng/năm; ông Nguyễn Đắc Công xã Quang Trung với mô hình gia trại chăn nuôi tổng hợp, hàng năm tạo việc làm ổn định cho 5-7 lao động, doanh thu trên 2 tỷ đồng, thu nhập bình quân từ 7- 8,5 triệu đồng/người/tháng; Ông Trần Đình Đức với mô hình kinh doanh sản phẩm nông nghiệp tại thị trấn Gôi…

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, trong năm qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã phát động và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút hội viên, nông dân tham gia hưởng ứng tích cực, như: thành lập 171 tổ tự quản tại 100% thôn, xóm, thường xuyên ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm; trồng 31 tuyến đường cây do hội trồng và chăm sóc, với tổng chiều dài 17.650m; trong đó có 24 tuyến đường cây được gắn biển do Hội Nông dân tự quản và 28.480 hộ tham gia mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ, đạt 74,6% góp phần tích cực vào môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cùng với đó, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và lan tỏa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong cơ quan, lãnh đạo Hội Nông dân huyện luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, công tác kiểm điểm, phê bình và tự phê bình việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Hàng năm, chỉ đạo Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân. Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện hội đã kiểm tra được 43 cuộc tại 18 xã, thị trấn và 157 chi hội. Cấp cơ sở đã kiểm tra được 187 chi hội về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với kiểm tra chấp hành Điều lệ và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội. Thông qua công tác kiểm tra, các cấp Hội đã đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện nhất là những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở cũng như của từng cá nhân, qua đó kịp thời uốn nắn, đôn đốc các đơn vị tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua lao động sản xuất nâng cao đời sống, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Với những kết quả đó, tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Hội Nông dân tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 1 tập thể Hội Nông dân xã Minh Thuận và 1 cá nhân Chi hội trưởng xóm Phạm xã Trung Thành, đặc biệt Hội Nông dân huyện 05 năm liền là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 Đây thực sự là nền tảng quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện ngày càng đạt được nhiều kết quả cao hơn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, đáp ứng ngày càng cao những yêu cầu nhiệm vụ công tác hội trong tình hình mới./.

Hoàng Ngọc Nghị

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vụ Bản

image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT