image bannerimage banner
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp, đối thoại với đại diện các hộ dân nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng
Ngày 16/01/2024, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 13/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp, đối thoại với đại diện các hộ dân nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng. Nội dung Thông báo như sau:

Ngày 15 tháng 01 năm 2024, tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Nghĩa Hưng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp, đối thoại với đại diện các hộ dân nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng. Tham dự buổi tiếp, đối thoại có đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thủ trưởng, lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng; Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nghĩa Hưng.

anh tin bai

Sau khi nghe đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo tổng hợp các nội dung đề nghị, kiến nghị của công dân theo đơn đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại vào ngày 21/7/2023 và các sở, ngành, huyện Nghĩa Hưng trả lời bằng văn bản, các hộ dân trực tiếp có kiến nghị tại buổi tiếp, đối thoại, các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, trả lời các nội dung kiến nghị theo quy định của pháp luật; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết luận như sau:

1. UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần hợp tác, chấp hành tốt Nội quy, Quy chế của công dân tại buổi tiếp, đối thoại. Qua đó, công dân hiểu rõ hơn chủ trương của tỉnh về thu hút đầu tư phát triển tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng và công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng. Chính quyền các cấp, các ngành thể hiện được trách nhiệm trong triển khai thực hiện các dự án, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của người dân khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Huyện Nghĩa Hưng, các sở, ban, ngành, công dân nghiên cứu kỹ Thông báo số 988-TB/TU ngày 05/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng theo đúng quy định pháp luật.

3. Đề nghị các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng nghiên cứu kỹ 21 nội dung đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại vào ngày 21/7/2023 và các sở, ngành, UBND huyện Nghĩa Hưng đã có văn bản trả lời công dân. Các kiến nghị, đề nghị khác của công dân đề xuất tại buổi tiếp, đối thoại, đề nghị các hộ dân có đơn ghi nội dung kiến nghị, đề nghị cụ thể gửi về Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, UBND huyện Nghĩa Hưng xem xét, trả lời công dân theo quy định.

4. Về triển khai các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện:

- Tỉnh tiếp tục khẳng định việc triển khai các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng là theo đúng các quy hoạch và chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cần được triển khai thực hiện tích cực trong thời gian tới.

- Về nội dung ngừng cung cấp điện, nước tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng là để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án. Qua phản ánh, kiến nghị của công dân; UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của người dân và giao Công ty Điện lực Nam Định, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nghĩa Hưng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nghĩa Hưng rà soát, xây dựng lộ trình cụ thể, công bố công khai cho Nhân dân biết về thời gian ngừng cấp điện và ngừng cấp nước để Nhân dân có thời gian thu hoạch các loại thủy sản đã nuôi thả.

5. Về nguồn gốc đất đai và công tác bồi thường hỗ trợ khi giải phóng mặt bằng: Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lời các công dân tại Văn bản số 2795/STNMT-ĐĐĐK&KTĐ ngày 24/7/2023, nhưng các hộ dân vẫn còn ý kiến. Vì vậy giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND huyện Nghĩa Hưng và các đơn vị có liên quan tiếp tục trả lời công dân bằng văn bản. Trường hợp công dân có văn bản đề nghị được đối thoại trực tiếp, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và huyện Nghĩa Hưng đối thoại trực tiếp với công dân về nội dung này.

UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp, đối thoại với đại diện các hộ dân nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng để các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT