image bannerimage banner
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Nam Định tổ chức Hội nghị báo cáo viên tỉnh tháng 2/2023
Thực hiện Quy chế báo cáo viên của Tỉnh ủy, sáng 16/02, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 02/2023 để thông tin về tình hình thời sự thời gian qua và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Dự và trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị có đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các đồng chí Báo cáo viên của tỉnh.
Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin Chuyên đề: “Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Những điểm mới trong Dự thảo Luật đất đai sửa đổi năm 2022 đang được đưa ra lấy ý kiến nhân dân”. Theo đó, thời gian qua, ý thức của người dân và doanh nghiệp đã có những biến chuyển tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, trong công tác  thu gom, xử lý chất thải; việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn đang dẫn vào nền nếp. Đầu tư cho công tác môi trường cảng ngày càng tăng tỉnh Nam Định đã dành trên 1% tổng chi ngân sách hàng năm cho công tác bảo vệ môi trường theo Nghị quyết 41 NQ-TW của Bộ Chính trị. Bước đầu tiên của việc xã hội hóa công việc bảo vệ môi trường được áp dụng đối với công việc thu gom xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại…
 Về tổ chức triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật trên địa bản toàn tỉnh: Thực hiện kế hoạch của Chính phủ; ngày 31/01/2023, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND. Theo đó, các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố đang triển thực hiện rất tích cực. Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang được đưa ra lấy ý kiến nhân dân với các nhóm nội dung chủ yếu sau: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất. Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày 03/01/2023 đến ngày 15/3/2023 .
anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin Chuyên đề tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Trường, Trưởng phòng Thông tin công tác Tuyên giáo thông tin tới hội nghị Chuyên đề: “Công tác đối ngoại của đảng và nhà nước ta năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 2023”. Trong năm 2022, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã được triển khai đồng bộ, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả trên tất cả 3 trụ cột (Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân); từng bước cụ thể hóa và đưa đường lối đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIII đi vào cuộc sống; công tác đối ngoại đã góp phần thực hiện tốt hoàn thành tốt cả 3 nhiệm vụ cơ bản là: giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; thu hút các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế”. Năm 2023 cũng là năm đất nước ta sẽ đi được một nửa chặng đường thực hiện các nhiệm vụ chiến lược mà Đại hội XIII đã đề ra với nhiệm vụ cơ bản của đối ngoại là: Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển và bảo vệ đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.
anh tin bai

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị ban tuyên giáo các huyện, thành, đảng uỷ trực thuộc căn cứ tài liệu, thông tin các báo cáo viên đã cung cấp tại Hội nghị, ban tuyên giáo các huyện, thành, đảng uỷ trực thuộc, các đồng chí BCV của tỉnh tập trung tuyên truyền 2 chuyên đề nhằm tạo đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, tập trung tuyên truyền Kỉ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963 – 21/5/2023) với các chuỗi hoạt động: Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định và vinh danh các gương điển hình tiên tiến; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Nam Định – Nam Định với Bác Hồ”; tổ chức triển lãm “Nam Định in dấu chân Người” tại Bảo tàng tỉnh; tổ chức Hội thảo “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”; tổ chức Lễ dâng hương Bác… Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phát triển trang, nhóm; mở rộng, thu hút đối tượng tham gia; tăng cường các tin, bài viết trên các trang nhóm, cổng thông tin điện tử của đơn vị, địa phương; quan tâm đến chế độ cho bộ phận tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo. Tập trung triển khai các nhiệm vụ liên quan đến thực hiện Kết luận 01-KL/TW: tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và sinh hoạt Chuyên đề năm 2023; tập trung xây dựng nhân tố gương điển hình tiêu biểu; rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; tham mưu tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị…
 
 
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT