image bannerimage banner
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Ngành Tuyên giáo Nam Định: bám sát nhiệm vụ chính trị, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Ngày 1/8/1930 đánh dấu hoạt động chính thức của cơ quan Cổ động và Tuyên truyền của Đảng (tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương) bằng việc Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ, mồng một tháng Tám" nhân kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình. Sau khi được phát hành, tài liệu này đã tạo được tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng nhân dân yêu nước đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Với ý nghĩa đặc biệt đó, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Cùng với sự trưởng thành và phát triển của Ngành Tuyên giáo cả nước trong suốt 93 năm qua, hệ thống tuyên giáo và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Nam Định đã và đang đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong tham mưu triển khai các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, đóng góp quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tỉnh nhà. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963 - 21/5/2023), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Cơ quan thường trực các hoạt động kỷ niệm đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sớm ban hành kế hoạch và tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm có quy mô lớn, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là: Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định; Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”; Triển lãm “Nam Định in dấu chân Người”, Hội thảo “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”. Đặc biệt, dấu ấn của ngành được thể hiện rõ nét qua việc tham mưu tổ chức thành công Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với hơn 280.000 bài dự thi của tất cả đảng bộ trực thuộc và các đơn vị, cá nhân trong, ngoài tỉnh. Dư âm của Cuộc thi vẫn còn lan tỏa mãi với ý nghĩa nhân văn và giá trị tuyên truyền, giáo dục sâu sắc. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành hướng dẫn, đề cương tuyên truyền, thông cáo báo chí cùng nhiều văn bản chỉ đạo, bài viết định hướng triển khai bài bản, đồng bộ, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền kỷ niệm 60 năm bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh.

Trước những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, những thách thức của thời kỳ hội nhập, bùng nổ thông tin, Ngành Tuyên giáo tỉnh xác định rõ việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, triển khai nhiều cách làm mới, hiệu quả, nâng cao chất lượng trên từng mặt công tác. Toàn ngành đã tham mưu cấp ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức học trực tiếp kết hợp trực tuyến rộng rãi từ tỉnh đến cơ sở; phát huy tối đa hiệu quả của các lực lượng, công cụ tuyên truyền lan toả sâu rộng nội dung, kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết. Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin và nắm bắt dư luận xã hội được triển khai thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, ban hành công văn định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm hàng tháng; chủ động cung cấp văn bản, tài liệu tạo chiến dịch truyền thông trước những sự kiện chính trị quan trọng, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; tổ chức giao ban dư luận xã hội hàng tháng, nắm bắt thường xuyên tư tưởng, tâm trạng của nhân dân, kịp thời báo cáo cấp uỷ các vấn đề nổi cộm để chỉ đạo xử lý, giải quyết ngay từ cơ sở. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền về các công trình, dự án trọng điểm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ động nghiên cứu, phối hợp xây dựng Bộ Tài liệu tuyên truyền các dự án tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị tạo dấu ấn đậm nét, đưa nội dung học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân. Từ năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ động lựa chọn, biên soạn nội dung và tham mưu tổ chức học tập chuyên đề học tập hàng năm theo hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở; kịp thời tham mưu kế hoạch, báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; tổ chức giám sát việc thực hiện Kết luận tại một số địa phương; lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu để tuyên dương, tuyên truyền, nhân rộng.

Ban tuyên giáo các cấp tham mưu tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; duy trì việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp ngày càng nền nếp, đi vào chiều sâu, lực lượng tham gia thường xuyên được kiện toàn, củng cố. Hệ thống 45 trang, nhóm, tài khoản facebook phát huy tốt việc truyền tải những thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Công tác quản lý, định hướng, quy hoạch phát triển báo chí tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tăng cường đổi mới. Bên cạnh việc triển khai ký kết hợp đồng tuyên truyền hàng năm với các cơ quan báo chí Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn với một số cơ quan báo chí Trung ương có tầm ảnh hưởng lớn như Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân. Đồng thời phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất 02 tập phim tài liệu “Khám phá Thành Nam” và “Về với Thiên Trường xưa”; bộ phim “Đánh thức vùng đất Rạng Đôngvà 66 phóng sự chuyên đề, qua đó quảng bá hình ảnh tỉnh Nam Định năng động, giàu bản sắc, nhiều tiềm năng, thế mạnh, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng, duy trì hiệu quả hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh và phát hành Bản tin thông tin nội bộ hàng tháng. Chú trọng công tác khoa giáo - lịch sử Đảng tạo nhiều chuyển biến tích cực; tham mưu sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng các nội dung phục vụ nhiều đoàn kiểm tra, khảo sát của Trung ương làm việc với tỉnh về kết quả triển khai các chỉ thị, nghị quyết; hướng dẫn, thẩm định các công trình lịch sử đảng bộ địa phương…

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, để tiếp tục hoàn thành trọng trách được giao, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo tỉnh nhà sẽ đoàn kết, nỗ lực, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; làm cho công tác tuyên giáo gắn chặt và bám chắc với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kịp thời giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, lan toả thông tin tích cực, qua đó khẳng định sứ mệnh “đi trước, mở đường”, trở thành cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa Nam Định ngày càng phát triển giàu đẹp và phồn vinh. 

Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản

image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT