image advertisement
image advertisement
 
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
 • Đang online: 18
 • Hôm nay: 1149
 • Trong tuần: 13 905
 • Tất cả: 1057636
 • 02/06/2023

  Tạo nền tảng vững chắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị phải thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên về bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các giá trị đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên giáo trong tình hình mới, góp phần tạo nền tảng vững chắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • 03/04/2023

  Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trong tình hình mới

  Đứng trước xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh đến việc đổi mới bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị “đưa việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhất là cấp chiến lược đi vào nền nếp, nhất quán từ trung ương đến cơ sở, phù hợp với từng đối tượng”(1).

 • 20/02/2023

  Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay

  Về bản chất văn học, nghệ thuật không sinh ra để phục vụ chính trị nhưng trong suốt tiến trình lịch sử của nhân loại, nó luôn được các giai cấp sử dụng làm công cụ, phương tiện trong công tác tư tưởng.

 • 09/02/2023

  Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 2/2023 khu vực phía Bắc

  Ngày 07/02, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 2/2023 khu vực phía Bắc. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

 • 07/12/2022

  Trao giải Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương”

  Tối 5/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương; Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ 2-2022.

 • 28/11/2022

  Hệ giá trị quốc gia là sức mạnh nội sinh để dân tộc phát triển

  Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh hệ giá trị quốc gia là nền tảng, sức mạnh nội sinh mang tính quyết định để dân tộc trường tồn và phát triển.

 • 17/11/2022

  Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11/2022

  Ngày 15/11, Ban Tuyên giáo Trung ương và Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11/2022, khu vực phía Bắc Dự và chủ trì Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11-2022, khu vực phía Bắc có các đồng chí: Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy Quân chủng Phòng không

 • 08/09/2022

  Khẳng định quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị công tác tuyên truyền trong thời gian tới cần khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

 • 22/08/2022

  Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

  Công tác tư tưởng là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng, là nhân tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Hiện nay, bối cảnh mới đang đặt ra yêu cầu phải nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, nhằm tạo ra sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

 • 05/08/2022

  Làm gì để đổi mới công tác tuyên giáo?

  Vấn đề đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo đã được đặt ra từ nhiều năm nay. Tôi đã ghi lại đôi điều, đã từng nói và cảm thấy nay vẫn còn có ích, tập trung vào nội dung: “Làm gì để đổi mới công tác tuyên giáo”.

image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT