image bannerimage banner
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023
Sáng 04/7 tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023.

Chủ trì hội nghị có đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc trung ương… Đồng chí Trần Minh Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

anh tin bai

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy nghe báo cáo kết quả công tác tuyên giáo của Ngành qua 6 tháng đầu năm, đồng thời thống nhất đánh giá: Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên giáo; nhưng với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, các cấp, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của những người làm công tác tuyên giáo, toàn Ngành đã chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra với nhiều điểm mới, nổi bật như: chỉ đạo quyết liệt toàn Ngành đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo với tinh thần: quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, có trọng tâm trọng điểm, đột phá; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khẳng định vai trò, vị thế ngành Tuyên giáo. Tập trung triển khai công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, trọng tâm là sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, cung cấp cơ sở khoa học xây dựng 14 đề án của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đảm bảo thiết thực, chất lượng. Tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn, phát hiện những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo khắc phục, tháo gỡ. Tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện lớn; tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa - văn nghệ, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xung quanh những vấn đề, sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước… tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần quan trọng vào giữ vững độc lập, chủ quyền; duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo của Đảng 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc: Việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Đảng ở các địa phương chưa đồng đều, một số nơi chất lượng chưa cao. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức tuy đã được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo song nội dung, quy trình, phương thức triển khai thực hiện chưa cụ thể, còn lúng túng nên hiệu quả chưa rõ nét. Việc triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số nơi hiệu quả chưa cao; việc tổ chức đối thoại với nhân dân ở một số địa phương, bộ, ngành còn chưa nghiêm; tính tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu có lúc, có nơi, trên một số lĩnh vực chưa rõ. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyển biến chậm; việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương, lịch sử cách mạng ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn bất cập, việc thực hiện tôn chỉ, mục đích của một số báo, tạp chí chưa nghiêm. Công tác tham mưu, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực khoa giáo có mặt chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao sự nỗ lực, những kết quả nổi bật mà ngành tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, ngành tuyên giáo cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các đề án sơ kết, tổng kết trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII và các mặt công tác quan trọng khác, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023./.

image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT