image bannerimage banner
Tổng số: 58
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Quy định số 144-QĐ/TW 09/05/2024 Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới
Lượt xem: 211
Tải về
Quyết định số 368/QĐ-TTg 04/05/2024 Quyết định số 368/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 179
Tải về
Quyết định số 379/QĐ-TTg 05/05/2024 Quyết định số 379/QĐ-TTg công nhận thành phố Nam Định (dự kiến mở rộng địa giới hành chính) đạt tiêu chí đô thị loại II.
Lượt xem: 157
Tải về
Kết luận số 69-KL/TW 11/01/2024 Kết luận số 69-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Lượt xem: 335
Tải về
Chỉ thị 32/CT-TTg 25/12/2023 Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 25/12/2023 tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lượt xem: 277
Tải về
Chỉ thị số 28-CT/TW 25/12/2023 Chỉ thị số 28-CT/TW về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Lượt xem: 287
Tải về
Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư 23/06/2023 Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam
Lượt xem: 723
Tải về
Chỉ thị số 22-CT/TW 25/05/2023 Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Lượt xem: 929
Tải về
Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 25/05/2023 Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 485
Tải về
Quy định số 99-QĐ/TW 27/02/2023 Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
Lượt xem: 775
Tải về
123456
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT