image bannerimage banner
Tổng số: 69
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Kế hoạch số 127-KH/TU 29/01/2024 Kế hoạch số 127-KH/TU về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
Lượt xem: 56
Tải về
Kế hoạch số 125-KH/TU 29/12/2023 Kế hoạch số 125-KH/TU triển khai công tác xây dựng Đảng 5 năm
Lượt xem: 113
Tải về
Quyết định số 841-QĐ/TU 14/08/2023 Quyết định số 841-QĐ/TU ngày 14/8/2023 về việc thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 148
Tải về
Thông báo 817-TB/TU ngày 03/8/2023 03/08/2023 Thông báo 817-TB/TU ngày 03/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 391
Tải về
Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 02/8/2023 02/08/2023 Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 02/8/2023 về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Lượt xem: 840
Tải về
Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 24/7/2023 24/07/2023 Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 24/7/2023 về việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 448
Tải về
Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 03/7/2023 03/07/2023 Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 03/7/2023 thực hiện Thông báo kết luận số 25-TB/TW ngày 23/5/2023 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 419
Tải về
Thông tri số 09-TT/TU 15/06/2023 Thông tri số 09-TT/TU về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biẻu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029
Lượt xem: 518
Tải về
Chỉ thị số 15-CT/TU 26/05/2023 Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 447
Tải về
Kế hoạch số 94-KH/TU 16/02/2023 Kế hoạch số 94-KH/TU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
Lượt xem: 492
Tải về
1234567
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT