image bannerimage banner
Tổng số: 72
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Kế hoạch số 137-KH/TU 17/04/2024 Kế hoạch số 137-KH/TU học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 208
Tải về
Kế hoạch số 136-KH/TU 16/04/2024 Kế hoạch số 136-KH/TU về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 205
Tải về
Kế hoạch số 128-KH/TU 01/02/2024 Kế hoạch số 128-KH/TU về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024
Lượt xem: 180
Tải về
Kế hoạch số 127-KH/TU 29/01/2024 Kế hoạch số 127-KH/TU về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
Lượt xem: 279
Tải về
Kế hoạch số 125-KH/TU 29/12/2023 Kế hoạch số 125-KH/TU triển khai công tác xây dựng Đảng 5 năm
Lượt xem: 274
Tải về
Quyết định số 841-QĐ/TU 14/08/2023 Quyết định số 841-QĐ/TU ngày 14/8/2023 về việc thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 312
Tải về
Thông báo 817-TB/TU ngày 03/8/2023 03/08/2023 Thông báo 817-TB/TU ngày 03/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 553
Tải về
Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 02/8/2023 02/08/2023 Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 02/8/2023 về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Lượt xem: 1019
Tải về
Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 24/7/2023 24/07/2023 Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 24/7/2023 về việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 653
Tải về
Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 03/7/2023 03/07/2023 Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 03/7/2023 thực hiện Thông báo kết luận số 25-TB/TW ngày 23/5/2023 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 595
Tải về
12345678
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT