image bannerimage banner
Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Nghị quyết số 02/NQ-TTHĐND 27/09/2022 Nghị quyết số 02/NQ-TTHĐND ngày 27/9/2022 về ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh Nam Định khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 214
Tải về
Nghị quyết số 02/NQ-TTHĐND 27/09/2022 Nghị quyết số 02/NQ-TTHĐND ngày 27/9/2022 về ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh Nam Định khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 210
Tải về
Thông báo số 11/TB-HĐND 06/07/2022 Thông báo số 11/TB-HĐND ngày 06/7/2022 về kết quả Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 229
Tải về
Thông báo số 08-TB/HĐND 23/05/2022 Thông báo số 08-TB/HĐND ngày 23/5/2022 về việc thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 215
Tải về
Kế hoạch số 74/KH-HĐND 24/05/2022 Kế hoạch số 74/KH-HĐND, ngày 24/5/2022 về việc tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 207
Tải về
Thông báo số 30-TB/HĐND 06/12/2021 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 220
Tải về
MỘT SỐ NỘI DUNG 01/03/2016 MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Lượt xem: 445
Tải về
01-KH/TBTT 24/02/2016 KẾ HOẠCH Số 01-KH/TBTT về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 438
Tải về
QUY ĐỊNH 11/12/2014 QUY ĐỊNH của HĐND tỉnh Nam Định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý
Lượt xem: 460
Tải về
26/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 NQ Số: 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Nam Định Về Chư¬ơng trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015
Lượt xem: 298
Tải về
123
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT