image bannerimage banner
Tổng số: 125
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Hướng dẫn số 100-HD/BTGTU 11/05/2023 Hướng dẫn số 100-HD/BTGTU ngày 11/5/2023 tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
Lượt xem: 405
Tải về
Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU 20/03/2023 Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền Quý II/2023
Lượt xem: 491
Tải về
Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU 10/03/2023 Tuyên truyền về Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Lượt xem: 466
Tải về
Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU 10/02/2023 Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU về Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943-2023)
Lượt xem: 288
Tải về
Hướng dẫn số 88-HD/BTGTU 02/02/2023 HD số 88-HD/BTGTU ngày 02/02/2023 về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923-01/3/2023)
Lượt xem: 204
Tải về
Hướng dẫn số 85-HD/BTGTU 09/01/2023 Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023
Lượt xem: 271
Tải về
Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU 14/11/2022 Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU ngày 14/11/2022 tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/20230
Lượt xem: 224
Tải về
Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU 10/11/2022 Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU ngày 10/11/2022 tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2023)
Lượt xem: 215
Tải về
Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU 14/11/2022 Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU về việc tuyên truyền 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc
Lượt xem: 232
Tải về
Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU 10/11/2022 Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU về tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023)
Lượt xem: 252
Tải về
12345678910...
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT