image bannerimage banner
Tổng số: 37
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Công văn số 651-CV/BTGTU 30/03/2023 Công văn số 651-CV/BTGTU ngày 30/3/2023 về tiếp tục đẩy mạnh tổ chức, tuyên truyền Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Lượt xem: 510
Tải về
Công văn số 640-CV/BTGTU 20/03/2023 Công văn số 640-CV/BTGTU ngày 20/3/2023 về việc định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 4/2023
Lượt xem: 507
Tải về
Công văn số 631-CV/BTGTU 09/03/2023 Công văn số 631-CV/BTGTU ngày 09/3/2023 về việc đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 486
Tải về
Công văn số 630-CV/BTGTU 08/03/2023 Công văn số 630-CV/BTGTU ngày 08/3/2023 về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023
Lượt xem: 417
Tải về
Công văn số 607-CV/BTGTU 17/02/2023 Công văn số 607-CV/BTGTU ngày 17/02/2023 về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
Lượt xem: 419
Tải về
Công văn số 603-CV/BTGTU 13/02/2023 Công văn số 603-CV/BTGTU về triển khai kết luận Hội thảo quốc gia ''Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới'' (có đề cương gửi kèm)
Lượt xem: 256
Tải về
Công văn số 596-CV/BTGTU 08/02/2023 Công văn số 596-CV/BTGTU ngày 08/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc đẩy mạnh tuyên truyền và hưởng ứng Cuộc thi "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"
Lượt xem: 276
Tải về
Công văn số 599-CV/BTGTU 09/02/2023 Công văn số 599-CV/BTGTU ngày 09/2/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc tuyên truyền, khai thác, sử dụng các phóng sự phản ánh về tỉnh của Đài THVN
Lượt xem: 207
Tải về
Công văn số 541-CV/BTGTU 01/12/2022 Công văn số 541-CV/BTGTU, ngày 01/12/2022 tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV
Lượt xem: 218
Tải về
Công văn số 525-CV/BTGTU 21/11/2022 Công văn số 525-CV/BTGTU, ngày 21/11/2022 định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 12/2022
Lượt xem: 223
Tải về
1234
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT