image bannerimage banner
Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Nghị quyết 06-NQ/TW 24/01/2022 Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 327
Tải về
Nghị quyết số 09-NQ/TU 15/10/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 267
Tải về
Nghị quyết số 10-NQ/TU 18/11/2021 Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tê - xã hội năm 2022
Lượt xem: 261
Tải về
Nghị quyết số 04-NQ/TW 07/10/2021 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 662
Tải về
28-NQ/TU 03/12/2014 NQ Số 28-NQ/TU ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Tỉnh ủy Nam Định
Lượt xem: 504
Tải về
29-NQ/TU 18/12/2014 NQ Số 29-NQ/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ ngày 18 tháng 12 năm 2014 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2015
Lượt xem: 1001
Tải về
26/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 NQ Số: 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Nam Định Về Chư¬ơng trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015
Lượt xem: 298
Tải về
Số: 24/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 NQ Số: 24/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Nam Định Về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015
Lượt xem: 436
Tải về
22/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 NQ Số 22/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Nam Định Về việc quy định mức thu phí Thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 470
Tải về
21/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 NQ Số: 21/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Nam Định Về việc quy định mức thu phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 468
Tải về
12
image banner

Bản quyền thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT